SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Professional Language and Style - NPOZ009
Title in English: Odborné vyjadřování a styl
Guaranteed by: Institute of Formal and Applied Linguistics (32-UFAL)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:1/1 MC [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: Mgr. Veronika Kolářová, Ph.D.
Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Marie Mikulová, Ph.D.
Class: Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Classification: Informatics > Computer and Formal Linguistics
Annotation -
Last update: T_UFAL (13.05.2010)
The aim of the course is to present main characteristics of scientific texts. Language means used in scientific texts, structure of scientific texts and their specific features (literature citations etc.) will be explained and exemplified. Within the course students write and present a research paper.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (10.06.2019)

Podmínkou pro udělení atestace je

  • odevzdání abstraktu odborného příspěvku,
  • ústní prezentace doprovázená slides,
  • účast na recenzím řízení (posouzení přidělených odborných příspěvků a vypracování recenzního posudku),
  • odevzdání plného textu odborného příspěvku,
  • aktivní účast v kurzu.

Klasifikace bude udělena na základě plného textu odborného příspěvku.

Literature -
Last update: T_UFAL (13.05.2010)

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999.

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.

Sgall, P., Panevová, J.: Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004.

Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.

základní normativní příručky češtiny (Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost)

Syllabus -
Last update: T_UFAL (13.05.2010)
  • scientific style, main characteristics of scientific texts
  • description of causal relations, information structure of the text
  • errors in scientific texts, how to avoid them
  • structure of scientific texts, abstract, literature citations; proofreading
  • oral presentation of research results

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html