SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Selected topics from the Czech grammar - NPFL121
Title in English: Vybrané kapitoly z české gramatiky
Guaranteed by: Institute of Formal and Applied Linguistics (32-UFAL)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl121
Guarantor: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.
Mgr. Anna Nedoluzhko, Ph.D.
Aim of the course -
Last update: T_UFAL (10.05.2017)

The subject is conceived as a practical analysis of more complex grammatical phenomena in Czech (reflexivity, diathesis, word order, ellipse, inflectional vs. derivational morphology etc.). The participants will study the relevant literature and will independently perform a qualified analysis of corpus language data.

Course completion requirements - Czech
Last update: ZIKANOVA (09.10.2017)

Aktivní účast ve výuce

Splnění tří domácích úkolů v daném termínu v průběhu semestru

Zápočet nelze opakovat

Literature -
Last update: T_UFAL (10.05.2017)
 • - Bednaříková, B.: Slovo a jeho konverze. Olomouc: UPOL 2009.
 • - Haspelmath, M. - Sims, A. D.: O čem je morfologie. Praha: Karolinum 2015.
 • - Haspelmath, M. - Sims, A. D.: Understanding Morphology. Second Edition. London: Hodder Education 2012.
 • - Karlík, P. a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny. 2017.
 • - Osolsobě, K.: Česká morfologie a korpusy. Praha: Karolinum 2014.
 • - Panevová, J. a kol.: Mluvnice současné češtiny. Karolinum. 2014.
 • - Škodová, S. Pseudokoordinace v syntaxi češtiny. Bor. 2009.
 • - Štícha. Fr. Akademická gramatika spisovné češtiny. Academia, 2013
 • - Further selected papers on Czech grammar

Syllabus -
Last update: T_UFAL (10.05.2017)

Presentations and analysis of different grammatical phenomena in Czech, based on corpus data and linguistic literature. Selected topics:

 • - Morphology of Czech: traditional limitation to inflection vs. inclusion of derivation (derivational morphology); boundaries between inflectional and derivational morphology, problems and advantages of the integrating approach to inflection and derivation
 • - Possessive, reflexive and possessive-reflexive pronouns
 • - The voice in the system of verbal forms (active, passive, rusultative, etc.)
 • - Coordination, subordination and pseudocoordination

Further topics depending on the interests of the participants.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html