SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Cooperative game theory seminar - NOPT060
Title: Seminář z kooperativní teorie her
Guaranteed by: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022 to 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://kam.mff.cuni.cz/~cerny/teach/22-23/coopsem.html
Guarantor: Mgr. Jan Bok, Ph.D.
RNDr. Martin Černý
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Martin Balko, Ph.D. (24.01.2023)
Rozšiřující seminář k přednášce Kooperativní teorie her NOPT057. Cílem je představení základů modelu teorie kooperativních her, nabídnutí aktuálních otevřených problémů a jejich následné společné řešení.
Aim of the course - Czech
Last update: RNDr. Martin Černý (23.01.2023)

Cílem semináře je dát dohromady studenty a vyučující, kteří mají zájem o kooperativní teorii her. Slouží především jako platforma pro vznik nových témat a formulaci zajímavých problémů, které následně diskutujeme a řešíme. Seminář je směřovaný tím, co jeho účastníky baví a zajímá. Chceme především vybudovat kolektiv, který může spolupracovat i nad rámec semináře. Studenti si mohou také prostřednictvím semináře vyzkoušet, co obnáší výzkum v matematice, otestovat své schopnosti a na základě této zkušenosti na seminář i navázat prostřednictvím bakalářské/magisterské práce.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Martin Černý (23.01.2023)

Dostatečná a aktivní účast na semináři.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Martin Černý (23.01.2023)

Aktuální seznam literatury na stránkách: https://kam.mff.cuni.cz/~cerny/teach/22-23/coopsem.html

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Martin Černý (23.01.2023)

V tomto roce se chceme podívat na témata studentů, která řeší v modelu kooperativních her následující otázky:

  • Jak se vypořádat s neurčitostí dat pomocí strojového učení?
  • Jak se vypořádat s problémy, které přináší anonymita ve virtuálním prostředí? (Internet, ...)
  • Jak se vypořádat s neurčitostí dat pomocí stochastického přístupu?

Podle času a zájmu máme připravy ještě následující otázky:

  • Jak v modelu formulovat férovost?
  • Jak se vypořádat s potřebou celočíselnosti řešení?
  • Jak zohlednit vnější vlivy ve výpočtu řešení?
Registration requirements - Czech
Last update: RNDr. Martin Černý (23.01.2023)

Účast na semináři je určena jak bakalářským, tak magisterským studentům a není podmíněna docházením na přednášku ani žádnými předešlými znalostmi.

Rozvrh bude domluven na Úmluvě KAM (https://www.mff.cuni.cz/cs/kam/vyuka-a-seminare/umluva).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html