SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Game Theory in Smart Grids - NOPT057
Title in English: Teorie her pro inteligentní sítě
Guaranteed by: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic (32-KTIML)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2015
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.
RNDr. Jiří Fink, Ph.D.
Aim of the course -
Last update: JUDr. Dana Macharová (19.01.2016)

In this course, we will study applications of Game Theory in Smart Grids. Student projects are offered during this course.

Literature -
Last update: JUDr. Dana Macharová (19.01.2016)
 • K. Kok: The PowerMatcher: Smart Coordination for the Smart Electricity Grid, PhD thesis, Free University of Amsterdam. On-line
 • Robert J. Aumann, Sergiu Hart: Handbook of game theory with economic applications, volume 4, Elseview, 2015. On-line
 • Noam Nisan, Tim Roughgarden, Eva Tardos, Vijay V. Vazirani: Algorithmic game theory. Cambridge University Press Cambridge, 2007. On-line

Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Dana Macharová (19.01.2016)

Zápočet je možné získat některými z následujících možností.

 • prezentace článkù
 • vlastní teoretický výsledek
 • experimentální simulace

Podrobnosti musí být předem konzultovány s vyučujícím. Náročnější projekt nebo vědecká publikace může pokračovat k roèníkovému projektu , softwarovému projektu, bakalářské nebo diplomové práci.

Syllabus -
Last update: JUDr. Dana Macharová (19.01.2016)
 • Introduction to smart grids and relations to the game theory.
 • Basic term of the game theory: game design, matrix games, Nash equilibria, market equilibria, cooperative vs competitive strategies, combinatorial auctions, Fisher and Arrow-Debreu models, Vickrey-Clark-Groves mechanism, social choice (depending of student knowledge).
 • Overview of the current applications of game theory in smart grids.
 • PowerMatcher and profile steering.
 • Article presentations.

Entry requirements - Czech
Last update: JUDr. Dana Macharová (19.01.2016)

Znalost lineárního programování (například Optimalizaèní metody ) předmět je primárně určen pro studenty magisterských programů teoretická informatika, umělá inteligence a diskrétní modely a algoritmy, ale po předchozí konzultaci s vyučujícím může být vhodný i pro ostatní studenty MFF UK

Registration requirements -
Last update: JUDr. Dana Macharová (19.01.2016)

If you are interested, write me e-mail to discuss the schedule.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Dana Macharová (19.01.2016)

Volitelný předmět je primárně určen pro studenty NMGr. oboru:

Diskrétní modely a algoritmy

Teoretická informatika

Umělá inteligence

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html