SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
X-ray spectroscopy - NOOE134
Title: Spektroskopie X-záření
Guaranteed by: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: T_FUUK (05.05.2017)
Přednáška se zabývá popisem a využitím spektroskopií využívajícími X-záření: - valenční a jádrové stavy elektronu v pevné látce, emise fotonů a elektronů z pevné látky - X-ray absorbční spektroskopie, X-ray emisní spektroskopie, Auger emisní spektroskopie - X-ray magnetický kruhový dichroism (XMCD), sumační pravidla, X-ray lineární dichroism (XLD, XMLD) - fotoemisní spektroskopie (PES, ESCA), úhlově-rozlišená fotoemisní spektroskopie (ARPES) - synchrotronové zdroje X-ray záření
Course completion requirements -
Last update: Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D. (30.10.2019)

oral exam:

Expected exam requirements:

  • valence and core states of electrons in solids
  • photon and electron emissions from solids
  • X-ray absorption spectroscopy
  • X-ray emission spectroscopy
  • Auger emission spectroscopy
  • X-ray magnetic circular dichroism (XMCD),
  • sum rules, X-ray linear dichroism (XLD, XMLD)
  • photoemission spectroscopy (PES, ESCA), angular-resolved photoemission spectroscopy (ARPES)
  • X-ray synchrotron sources

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html