SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
X-ray spectroscopy - NOOE134
Title in English: Spektroskopie X-záření
Guaranteed by: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: T_FUUK (05.05.2017)
Přednáška se zabývá popisem a využitím spektroskopií využívajícími X-záření: - valenční a jádrové stavy elektronu v pevné látce, emise fotonů a elektronů z pevné látky - X-ray absorbční spektroskopie, X-ray emisní spektroskopie, Auger emisní spektroskopie - X-ray magnetický kruhový dichroism (XMCD), sumační pravidla, X-ray lineární dichroism (XLD, XMLD) - fotoemisní spektroskopie (PES, ESCA), úhlově-rozlišená fotoemisní spektroskopie (ARPES) - synchrotronové zdroje X-ray záření
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html