SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Topological properties of light and matter - NOOE133
Title in English: Topologické vlastnosti světla a hmoty
Guaranteed by: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: T_FUUK (05.05.2017)
Přednáška se zabývá úvodem do topologických vlastností světla a hmoty. - základy topologie, Berryho fáze, Chernovo číslo, topologické uspořádání, obyčejné a topologicky chráněné stavy - rozdíl mezi topologickými stavy světla (fotonů) a hmoty (elektronů) - topologické stavy světla, evanescentní vlna, přenos transverzálního angulárního momentu pomocí evanescentní vlny - monent hybnosti světla (spinový moment hybnosti světla, vnitřní a vnější orbitální moment hybnosti světla). Vztah mezi momentem hybnosti a Poyntingovým vektorem. - spin-orbitální interakce světla, svázání polariza
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html