SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Topological properties of light and matter - NOOE133
Title: Topologické vlastnosti světla a hmoty
Guaranteed by: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: T_FUUK (05.05.2017)
Přednáška se zabývá úvodem do topologických vlastností světla a hmoty. - základy topologie, Berryho fáze, Chernovo číslo, topologické uspořádání, obyčejné a topologicky chráněné stavy - rozdíl mezi topologickými stavy světla (fotonů) a hmoty (elektronů) - topologické stavy světla, evanescentní vlna, přenos transverzálního angulárního momentu pomocí evanescentní vlny - monent hybnosti světla (spinový moment hybnosti světla, vnitřní a vnější orbitální moment hybnosti světla). Vztah mezi momentem hybnosti a Poyntingovým vektorem. - spin-orbitální interakce světla, svázání polariza
Course completion requirements -
Last update: Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D. (30.10.2019)

oral exam:

Expected exam requirements:

  • Berry's curvature, Chern number.
  • topological ordering, ordinary and topologically protected states.
  • Dirac's and Weyl's semimetals.
  • two-level system, conditions of degeneration.
  • difference between topological states of light (photons) and matter (electrons).
  • topological states of light, evanescent wave.
  • transverse angular momentum transfer by evanescent wave.
  • angular momentum of light (spin momentum of light, internal and external orbital momentum of light). Relationship between angular momentum and Poynting vector.
  • spin-orbital interaction of light, binding of polarization and beam trajectory. Consequences of conservation of angular momentum for propagation of a beam.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html