Optics and Photonics II - NOOE063
Title in English: Optika a fotonika II
Guaranteed by: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2006
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Classification: Physics > Optics and Optoelectronics
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: T_KCHFO (18.05.2001)
Lasers, coherent and statistical properties of light, Fouries optics, holography, nonlinear optics, photons, classical states of light, optical wave guides.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (14.06.2019)

Zkouška je ústní.

Literature - Czech
Last update: NEMEC (23.05.2006)

Saleh B.H.A. a Teich M.C.: Základy fotoniky sv. 1 až 4, MatfyzPress, Praha 1994 až 1996.(Překlad angl. orig. Fundamentals of Photonics, Wiley 1991.)

E. Hecht: Optics, Addison Wesley, 4. vydání, San Francisco 2002.

M. Born, E. Wolf: Principles of Optics, Cambridge University Press, 7. rozšířené vydání, Cambridge 2003.

Feynman R.P., Leighton R.B. a Sands M.: Feynmanove prednášky z fyziky, Vol.2,3, slovenský překlad Alfa 1982, 2.vyd.1985

Peřina J.: Teorie koherence, SNTL 1975

Miler M.: Holografie, SNTL 1976

Vrba L.: Moderní aspekty klasické fyzikální optiky, Academia 1974

Svelto O.: Principles of Lasers, Plenum Press, 3.vyd.1989, ruský překlad: Principy lazerov, Mir 1984

Yariv A.: Introduction to Optical Electronics, Wiley 1981, ruský překlad: Vveděnije v optičeskuju elektroniku, Vysšaja škola 1983

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (14.06.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu.

Syllabus -
Last update: G_F (28.05.2003)

Lasers, coherent and statistical properties of light, Fouries optics, holography, nonlinear optics, photons, classical states of light, optical wave guides.