SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Introduction to Quantum and Nonlinear Optics II - NOOE028
Title in English: Základy kvantové a nelineární optiky II
Guaranteed by: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 6
Hours per week, examination: summer s.:3/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Classification: Physics > Optics and Optoelectronics
Co-requisite : NOOE027
Annotation -
Last update: T_KCHFO (18.05.2001)
Linear and nonlinear optics, theory of nonlinear susceptibility. Classical description of phenomena of the second and third order: second harmonics, parametric interaction, four-wave processes, third harmonics, two-photon absorption, phase conjugation, optical bistability. Principles of nonlinear spectroscopy.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. (10.06.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je získání zápočtu a úspěšné složení zkoušky.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. (10.06.2019)

R. W. Boyd: Nonlinear Optics, Academic Press, San Diego, USA, 2008

B. E. A. Saleh, M. C. Teich: Základy fotoniky IV, Matfyzpress, Praha 1996

R. L. Sutherland: Handbook of Nonlinear Optics, Marcel Dekker Inc., New York, USA, 2003

G. New, Introduction to Nonlinear Optics, Cambridge University Press, New York. USA, 2011

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. (10.06.2019)

Zápočet je nutnou podmínkou účasti u zkoušky. Zkouška je ústní. Požadavky odpovídají sylabu v rozsahu, který je prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. (10.06.2019)

Linear and nonlinear optics, theory of nonlinear susceptibility. Classical description of phenomena of the second and third order: second harmonics, sum and differential frequency generation, parametric interaction, four-wave processes, third harmonics, nonlinear index of refraction, two-photon absorption, phase conjugation, optical bistability. Principles of nonlinear spectroscopy. Coherent nonlinear phenomena.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html