SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Programming Practically - NOFY081
Title: Programování prakticky
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (23.01.2018)
Praktický kurz programování pro začátečníky. Výklad látky nad počítači, studenti v malých skupinách pracují v bezprostředním kontaktu s pedagogy na jednoduchých problémech.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (18.07.2019)

Vypracování zápočtového programu/projektu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (23.01.2018)

Webové stránky cvičících

Free Pascal Documentation, https://www.freepascal.org/docs.var

GNU Octave Documentation, https://www.gnu.org/software/octave/doc/interpreter/index.html

Python Documentation, https://www.python.org/doc

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (23.01.2018)

Překladač a interpret, vývojové prostředí, příkazový řádek. Proměnné, datové typy, výrazy, příkazy. Nástrahy při práci s celočíselnými a reálnými datovými typy. Příklady: součty a součiny řad, kvadraturní vzorce (lichoběžníkové a Simpsonovo pravidlo).

Náhodná čísla. Příklady: metoda Monte Carlo (vlastnosti generátorů náhodných čísel, integrování Monte Carlo).

Datové soubory. Vizualizace dat. Příklady: generování fraktálů (Mandelbrotova množina).

Pole. Procedury a funkce, předávání argumentů. Příklady: lineární algebra (maticové násobení, řešení soustav lineárních algebraických rovnic), polynomická aproximace (lineární regrese aj.), hledání kořenů (bisekce), řešení počáteční úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice (pohyb v gravitačním poli).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html