Quantum Theory II - NOFY079
Title: Kvantová teorie II
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 6
Hours per week, examination: summer s.:3/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Interchangeability : NBCM111
Is interchangeable with: NBCM111
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)
Rozšíření aparátu kvantové teorie a jeho další aplikace na rozptylové a mnohočásticové problémy.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (17.04.2023)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (23.01.2018)

P. Cejnar: A Condensed Course of Quantum Mechanics (Karolinum Press, Praha, 2013)

J.J. Sakurai, J.J. Napolitano, Modern Quantum Mechanics (Addison-Wesley, San Francisco, 2011)

L.E. Ballentine: Quantum Mechanics. A Modern Development (World Scientific, Singapore, 1998)

C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloe: Quantum Mechanics (Wiley, 2006)

J. Formánek: Úvod do kvantové teorie (Academia, Praha, 1983, 2004)

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Pavel Stránský, Ph.D. (20.02.2024)

Podmínkou k účasti u zkoušky je splnění zápočtu. Zápočet je možno splnit odevzdáváním domácích úkolů, vypracováním písemky a aktivní účastí na cvičení. Při získání dostatečného počtu bodů z písemky již není potřeba u ústní zkoušky řešit úlohy testující pochopení vyučované látky a zkouší se porozmění teorii.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (22.01.2018)
1. Nestacionární poruchová metoda
Obecný formalismus a typologie aplikací. Skoková porucha, Fermiho zlaté pravidlo. Adiabatická porucha. Periodická porucha, aplikace na stimulované elmg. přechody.

2. Srážky částic
Problém 2 částic a rozptyl na pevném potenciálu, srážky nerozlišitelných částic. Lippmann-Schwingerova rovnice, S a T matice, Bornova řada. Metoda parciálních vln, fázová analýza, její použití na potenciál konečného dosahu. Započtení nepružného rozptylu.

3. Systémy nerozlišitelných částic
Fokův prostor, reprezentace obsazovacích čísel, formalismus kreačních a anihilacích operátorů pro fermiony a bosony. Vyjádření n-částicových operátorů pomocí kreačních a anihilacích operátorů, „druhé kvantování“. Metoda středního pole pro fermionové a bosonové systémy.

4. Ireducibilní tenzorové operátory
Wignerovy D-funkce, sférické tenzory, Wigner-Eckartův teorém.