SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introduction to Linux - NOFY077
Title: Úvod do Linuxu
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
RNDr. Pavel Řezníček, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (19.01.2018)
Základní principy operačního systému Linux pro úplné začátečníky se zvláštním zaměřením na práci v příkazové řádce. Absolvent by měl být schopen se v systému orientovat a pracovat se základními službami a nástroji a využívat je v praktických aplikacích (ne jenom) ve fyzice, pro automatizaci úkolů při zpracování dat a modelování. Předmět je určen všem studentům bakalářského i magisterského studia.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (19.01.2018)

Naučit se flexibilně využívat Linux a jeho nástroje pro aplikace ve fyzice zejména při zpracování dat a modelování, se zaměřením na práci v příkazové řádce (práce bez využití myši)

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (17.02.2023)

Podmínkou zakončení předmětu je získání průměrné klasifikace za vypracované domácí úkoly menší nebo rovná se 3,5.

Pozn: každé kolo domácích úkolů (DU) je hodnocen známkou 1-4 a celková klasifikace se určí jako průměr za všechny DU, přičemž poslední dva DU se započítávají do průměru - vzhledem k jejich větší náročnosti - s vyšší vahou. Celkově se jedná o 7-8 DU.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (19.01.2018)

C. Herborth: Unix a Linux - Názorný průvodce, Computer Press, Praha, 2006.

D. J. Barrett: Linux - Kapesní přehled, Computer Press, Praha, 2006.

M. Sobell: Mistrovství v RedHat a Fedora Linux, Computer Press, Praha, 2006.

M. Sobell: Linux - praktický průvodce, Computer Press, Praha, 2002

E. Siever: Linux v kostce, Computer Press, Praha, 1999

Teaching methods - Czech
Last update: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (17.02.2023)

Výuka předmětu probíhá formou přednášky, při kterém se v rámci krátkých ukázek procvičuje probíraná látka (vlastní notebook s Linuxem výhodou).

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (11.06.2019)

Znalosti v rozsahu sylabu předmětu.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (08.08.2019)

Sylabus odpovídá přibližně náplni jednotlivých přednášek

1) UNIXové systémy a jejich historie, cesta k Linuxu, GNU a GNU/Linux, Linuxovske distribuce, Live distribuce, první seznámení se s Linuxem (graficky vs. textovy rezim). Základní programové vybavení (Libreoffice, Programátorské editory, …). Linux sub-system ve Windows, Cygwin, zmínění VirtualBoxu

2) Struktura operačního systému Linux, partitions (root, swap, home, gparted-live), boot sekvence, X Window, Desktop Environment (KDE, Gnome, lehčí varianty), Dual-boot, souborové systémy (File systems, FS), hierarchie FS, soubory a adresáře v Linuxu, cesty k souborům/adresářům relativní/absolutní

3) Příkazový řádek (v dalším bude práce probíhat pouze v příkazové řádce), vzdálený přístup (ssh, Putty + X11 server), základní vlastnosti příkazové řádky (.bashrc/.bash_profile, alias apod.), interpretace příkazů (shell program; bash, csh, tcsh, ksh …, pluginy vylepšující interaktivitu příkazové řádky), struktura příkazů, manuální stránky, tabulátor, historie příkazů, nadstavby jako midnight-commander.

4) Procesy a jejich správa, základní systémové příkazy, balíčkový systém (deb, rpm), tisk (CUPS)

5) Uživatelé systému, práva k souborům, adresářům, skupiny, setuid

6) Práce se soubory/adresáři, symbolické/hard linky, komprimace, práce s oddíly (mount, fdisk, mkfs)

7) Základní příkazy pro práci s textovými soubory (head, tail, wc, cut, paste, split, rev, eval), přesměrování, roura, spojování příkazů, logická hodnota/interpretace příkazů, kalkulátory bc a calc, expr, awk, xargs, date

8) Regulární výrazy, grep, sed

9) Textové editory v příkazové řádce (VIM, Nano, Jed/Emacs, mc), ImageMagick – convert, vyváření animací (ffmpeg, avconv, mencoder)

10) Proměnné (vč. systémové), variable expansion, výstup příkazu jako hodnota proměnné

11) Psaní skriptů - základní konstrukce, podmínky, cykly, funkce atd, automatizace úkolů, screen/tmux, nohup, crontab

12) Služby (server-client side): http, ftp, scp, sshfs, nfs, ssh (-X; SSH Port Forwarding), VNC; networking v Linuxu (základní příkazy)

13) Základy programování pod Linuxem (příklady Fortran, C/C++, Python), systémy správy verzí git/svn, kompilace dokumentů v LaTex-u.

Learning resources - Czech
Last update: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (17.02.2023)

Stránky k předmětu

http://kfa.mff.cuni.cz/linux

The Linux Documentation Page: https://tldp.org/

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html