SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Physics III: Exercise Seminar - NOFY073
Title: Procvičovací seminář z Fyziky III
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Martin Veis, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.
RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Annotation -
Last update: T_FUUK (22.05.2015)
The focus of the seminary is to exercise selected basic problems of optics.
Literature - Czech
Last update: T_FUUK (22.05.2015)

/1/ E. Klier: Optika ( skriptum ) SPN Praha 1980

/2/ J. Kolovrat: Příklady z optiky, SPN Praha 1979

/3/ P. Malý, J. Pantoflíček: Doplňkový text k přednášce z optiky (Doplňkový text OZVF ) MFF UK Praha 1989

/4/ M. Born, E. Wolf: Principles of Optics, Pergamon Press, Oxford 1980

/5/ A. Štrba: Optika, Alfa Bratislava 1978

/6/ F.L. Pedrotti, L.S. Pedrotti: Introduction to Optics, Prentice-Hall Internat. 1993

/7/ R. W. Pohl: Optik und Atom Physics, Springer Berlin 1963 (ruský překlad Nauka Moskva 1966)

/8/ J. Fuka, B. Havelka: Optika, SPN Praha 1961

/9/ B. Havelka: Geometrická optika I, II, NČSAV Praha 1955

/10/ Miler: Holografie, SNTL Praha 1974SPN Praha 1980

Syllabus - Czech
Last update: T_FUUK (22.05.2015)

Seminář bude z části tvořen pevným sylabem (sestávajícím se z obtížnějších partií látky probírané v přednášce Fyzika III) a z části látkou navrhnutou samotnými studenty. Ti budou mít možnost vyjádření k náplni semináře prostřednictvím internetových stránek. Důraz bude kladen na individuální přístup a interakci s vyučujícími. Sylabus: Vybrané kapitoly z optiky vyžadující detailnější výklad jako např.

1) Reprezentace elektromagnetických vln pomocí komplexní exponenciály a její vztah k reálným fyzikálním veličinám.

2) Časová vs. frekvenční doména a jejich vztah pomocí Fourierovy transformace.

3) Grupová rychlost a její význam

4) Difrakce a z ní odvozená omezení optických přístrojů.

5) Fresnelova difrakce v blízkém poli.

6) Opticky anizotropní prostředí a tenzorová povaha materiálových veličin.

7) Absorpce a emise světla. Interakce světla s látkou na fenomenologické úrovni a její využití v analýze materiálů. 8) Fourierova analýza a její využití v optice.

Sylabus je pouze orientační a může se měnit v závislosti na potřebách docházejících studentů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html