SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Physics in Experiments II - NOFY068
Title: Fyzika v experimentech II
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 1
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
Classification: Physics > General Subjects
Incompatibility : NOFY008
Interchangeability : NOFY008
Is interchangeable with: NOFY008
Annotation -
Last update: G_F (19.04.2004)
The physics demonstration experiments extending the basic courses Physics I, II and III (mechanics and molecular physics, electricity and magnetism and optics).
Aim of the course -
Last update: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (13.12.2021)

The interesting talks, presentation and demonstration experiments extending the basic courses Physics I, II and III (mechanics and molecular physics, electricity and magnetism and optics).

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (13.12.2021)

Podmínkou udělení zápočtu je daná procentuální účast na semináři a vypracování tzv. metodického listu, který vychází ze zadání tzv. domácí práce, resp. jedná se popis fyzikálního experimentu, který nebyl na Fyzice v experimentech I a II demonstrován. Termín odevzdání metodického listu je uveden vyučujícím na několika úvodních hodinách a v elektronické komunikaci, zpravidla do 3. 5. 2022 emailem. S ohledem na situaci se lze ve výjimečných a odůvodněných případech s vyučujícím domluvit na jiné formě.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (13.12.2021)

Vhodná shrnující literatura není v českém jazyce dostupná.

Fyzikální principy jednotlivých demonstrací lze ale většinou najít:

1) Elektronický katalog fyzikálních demonstračních experimentů - http://kvof.mff.cuni.cz/katalog.html.

2) Studijní literatura k přednáškám FYZIKA I-III.

3) Šofr R., Vlach M., Drozd Z.: Rande s Fyzikou, Edice ČT, Praha 2015 (ISBN: 978-80-7404-150-1), www.randesfyzikou.cz.

4) Vlach M., Kemenny V., Šimánková I., Veverka L.: Cesty nesmrtelných, MatfyzPress (ISBN: 978-80-7378-312-9).

Teaching methods - Czech
Last update: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (13.12.2021)

Seminář ve formě přednášek, které jsou doplněné řadou doprovodných experimentů a ukázek.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (13.12.2021)

The content of the seminar is mainly explanation of the non-traditional experiments and contexts from various parts/areas of physics. The seminar has a motivational character. The aim is to enrich the experimental part of course in the 1st year of Bc. studies. Lectures present parts in cooperation with the others department of The School of Physics of the Faculty.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html