SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Physics in Experiments I - NOFY067
Title: Fyzika v experimentech I
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 1
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://kvof.mff.cuni.cz/katalog.html
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
Classification: Physics > General Subjects
Incompatibility : NOFY008
Interchangeability : NOFY008
Is interchangeable with: NOFY008
Annotation -
Last update: G_F (29.03.2004)
The physics demonstration experiments extending the basic courses Physics I, II and III (mechanics and molecular physics, electricity and magnetism and optics).
Aim of the course -
Last update: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (07.09.2021)

The physics demonstration experiments extending the basic courses Physics I, II and III (mechanics and molecular physics, electricity and magnetism and optics).

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (23.06.2022)

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 50% účast na semináři a vypracování tzv. metodického listu, který vychází z přednesené látky (metodický list popisující v semestru prezentovaný fyzikální experiment). Termín odevzdání metodického listu je uveden vyučujícím na několika úvodních hodinách, bývá zpravidla však do konce daného kalendářního roku, tj. do 31. 12.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (07.09.2021)

1) Elektronický katalog fyzikálních demonstračních experimentů - http://kvof.mff.cuni.cz/katalog.html.

2) Studijní literatura k přednáškám FYZIKA I-III.

3) Šofr R., Vlach M., Drozd Z.: Rande s Fyzikou, Edice ČT, Praha 2015 (ISBN: 978-80-7404-150-1), www.randesfyzikou.cz.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (23.06.2022)

Seminář formou zajímavých přednášek, vč. možnosti zapojení studentů do výuky.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (07.09.2021)

The lecture content is to enlarge the number of demonstration experiments in mechanics and molecular physics linked to the lecture PHYSICS I. Experiments dealing with electricity, magnetism and optics are also demonstrated in a limited number. The aim of the lecture is to enrich the experimental part of physics education.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html