SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Optional Practical Course in Electronics and Computer Technology - NOFY065
Title: Výběrové praktikum z elektroniky a počítačové techniky
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Hours per week, examination: summer s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Guarantor: RNDr. Vojtěch Hanzal
doc. Ing. Petr Praus, CSc.
Annotation -
Last update: T_KVOF (22.05.2003)
Students will acquaint oneself with fundamentals of the analogue and digital technique in 16 projects. The analogue part tasks are based on fundamental properties of active components (diodes, transistors and operational amplifiers) and their applications. In the digital part tasks are focused to base elements of the digital technique, analyze logic functions and circuits with the middle-scale of integration.
Aim of the course -
Last update: RNDr. Vojtěch Hanzal (30.01.2023)

Students will acquaint oneself with fundamentals of the analogue and digital technique in 10 projects. The analogue part tasks are based on fundamental properties of active components (diodes, transistors and operational amplifiers) and their applications. In the digital part tasks are focused to base elements of the digital technique, analyze logic functions and circuits with the middle-scale of integration.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Vojtěch Hanzal (11.06.2019)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je absolvování teoretického úvodu, změření předepsaného počtu úloh a vypracování zápisů z měření.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Vojtěch Hanzal (20.05.2005)

Hájek Z., Nedbal J.: Praktikum z elektroniky, SPN 1980

M. Šícha, M. Tichý: Elektronické zpracování signálu, Karolinum, nakladatelství UK, Praha, 1998.

Teaching methods - Czech
Last update: RNDr. Vojtěch Hanzal (11.06.2019)

Praktikum.

Syllabus -
Last update: RNDr. Vojtěch Hanzal (05.01.2018)

Simple transistor amplifier, differential amplifier, three stage amplifier, basic properties and applications of operational amplifiers, supplies and voltage regulators, switching circuits, detecting circuits. Logic circuits TTL, the application of Boolean algebra, gates, flip-flop circuits, D-circuit, J-K circuit, monostable, astable and bi-stable flip-flops, counters, memories, the arithmetical-logical unit, D/A and A/D converters. Internal computer bus, serial communication with computer.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html