SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Computational Technology in Physical Experiments - NOFY064
Title: Výpočetní technika ve fyzikálním experimentu
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Guarantor: RNDr. Vojtěch Hanzal
doc. Ing. Petr Praus, CSc.
Annotation -
Last update: T_KVOF (22.05.2003)
Students will study methods of connection PC to the physical experiment from simplest possibilities to the on-line controlling. Based on knowledge of PC architecture, different kind of PC-buses, addressing methods of input/output devices the standard input/output interfaces, including the prototype boards are discussed.
Aim of the course -
Last update: T_KVOF (28.03.2008)

Students will study methods of connection PC to the physical experiment from simplest possibilities to the on-line controlling. Based on knowledge of PC architecture, different kind of PC-buses, addressing methods of input/output devices the standard input/output interfaces, including the prototype boards are discussed.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Vojtěch Hanzal (11.06.2019)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je absolvování teoretického úvodu, změření předepsaného počtu úloh a vypracování zápisů z měření.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Teaching methods - Czech
Last update: RNDr. Vojtěch Hanzal (11.06.2019)

Praktikum.

Syllabus -
Last update: RNDr. Vojtěch Hanzal (05.01.2018)

Different kinds and properties of standard interfaces, parallel and serial port, USB port, PS2 port, kinds and possibilities of the prototype boards. ISA bus and its data, address and control parts. Addressing and the bi-directional transfer of data to the input-output devices. The HPIB-bus prototype board and its communication with the measuring system. A/D and D/A prototype board, addressing board and their program control. Application of I2C bus.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html