SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introductory Seminar on Modern Trends in Condensed Matter Physics - NOFY057
Title: Proseminář moderních trendů ve fyzice pevných látek
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. Bedřich Velický, CSc.
prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Kateřina Mikšová (12.01.2021)
The pro-seminar supplements the course NOFY125 Atomic Physics and Electronic Structure of Matter. It aims at a deeper discussion and/or extensions of selected parts of the course.
Aim of the course -
Last update: doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (12.01.2021)

The pro-seminar consists of a series of closed lectures, which demonstrate how selected topics of modern physics of atomic systems can be described by the quantum theory at the level of an introductory course.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (12.01.2021)

Proseminář je zakončen zápočtem. Podmínkou udělení zápočtu je 70% účast na přednáškách a na konci semestru vypracování stručného eseje v rozsahu 1-2 stran A4 na jedno z odpřednášených témat.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (12.01.2021)

Série přednášek (formou delšího a pedagogicky vedeného semináře) vybraných mluvčích na teoretická i experimentální témata; prezentace budou dostupné jako studijní materiál pro vypracování závěrečné písemné práce.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (10.02.2023)

V LS 2023 bude proseminář probíhat prezenční formou jako série přednášek (ve formě delších seminářů) vedených různými přednášejícími - specialisty na daná témata. Přednášky s největší pravděpodobností nebudou nahrávány. Program prvních 2 seminářů je následující (oba jsou primárně experimentální):

13.2. Jiří Prchal: Využití vysokých tlaků ve výzkumu materiálů

20.2. Jiří Pospíšil: Příprava a využití monokrystalů v aplikacích a materiálovém výzkumu

Další program bude časově specifikován později, vybírat budeme z následujících témat:

Pavel Baláž & Martin Žonda: Použití metód strojového učení ve fyzice [teorie]

Dominik Legut: Fázová stabilita heterostruktur a 2D materiálů - fonony [teorie]

Jana Kalbáčová Vejpravová: Uhlíkové nanostruktury: fullereny, nanotrubky, grafen a nanodiamant (chemická vazba, struktura, fyzikální vlastnosti a

nadějné aplikace),

příp. Magnetické molekuly a nanokrystaly (struktura, magnetické vlastnosti - od atomárního spinu k makrospinu, aplikace)

[experiment]

Petr Čermák: Jevy za Born-Oppenheimerovou aproximací [experiment]

Stanislav Kamba (FzÚ): Multiferoika a magnetoelektrická vazba [experiment]

Artur Slobodeniuk: Quantum description of the optical properties of solids (Kvantový popis optických vlastností pevných látek) - Spectrum of

excitons in 3 and 2 dimensions [teorie; v angličtině]

Karel Carva: Počítačové simulace a návrh nových materiálů [teorie]

Pavel Javorský: Magnetokalorický jev - je to vážně užitečné? [experiment]

Richard Korytár: Transport elektrónov cez molekulárne a atomárne kontakty [teorie]

Martin Kozák (KChFO): Základy attosekundové fyziky - Dynamické tunelování elektronů v režimu silného pole, ultrarychlé koherentní procesy v

atomech, molekulách a pevných látkách, generace attosekundových elektromagnetických impulzů [experiment]

Tereza Košutová: Metody rentgenového rozptylu k analýze struktury materiálů (s možností návštěvy rentgenové laboratoře KFKL na konci semináře)

Pavel Baláž: Spintronika: od pevného disku k mozgu [teorie]

Martin Žonda: Topologické efekty v kvantových materiálech [teorie]

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html