SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Physics V (Nuclear and Subnuclear Physics) - NOFY029
Title in English: Fyzika V (Jaderná a subjaderná fyzika)
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019 to 2020
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:3/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.
Classification: Physics > General Subjects
Annotation -
Last update: T_KVOF (15.05.2001)
A last part of the basic physics course. Offers basics of both experimental and theoretical physics of the atomic nucleus and elementary particles together with applications.
Aim of the course -
Last update: T_KVOF (28.03.2008)

A last part of the basic physics course. Offers basics of both experimental and theoretical physics of the atomic nucleus and elementary particles together with applications.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (09.10.2017)

K získání zápočtu je vyžadováno úspěšné vyřešení zápočtové písemky. Zápočet lze opakovat.

Zápočet je podmínkou zápisu ke zkoušce.

Zkouška je ústní, může zahrnovat i prezentaci řešení zadaného problému či úlohy.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (12.01.2018)

M. Rojko, J. Dolejší, J. Kuchař, D. Mandíková: Fyzika kolem nás IV. Scientia Praha 1998 (učebnice pro základní školu pro zopakování elementárních poznatků)

R. N. Cahn, G. Goldhaber: The Experimental Foundations of Particle Physics. Cambrigde University Press 1989 (stručný a velmi čitelný přehled podstatných experimentů doprovázený reprinty původních článků).

G. D. Coughlan, J. E. Dodd: The ideas of Particle Physics (An Introduction for Scientists). Cambridge University Press, Cambridge 1991 (čitelná kniha pro obecně vzdělané fyziky)

A. Das, T. Ferbel: Introduction to Nuclear and Particle Physics, J. Wiley, NY1994 (pro daný účel možná zbytečně technické)

J. Fischer: Průhledy do mikrokosmu. MF Praha 1986 (velmi čitelné, populární)

D. Griffiths: Introduction to elementary particles, J. Wiley NY1987 (skvělé, lehce komplikovanější)

V. Hajko a kol.: Fyzika v experimentoch. Veda Bratislava 1987. (skvělé a velmi informativní)

Povh, Rith, Scholz, Zetschke: Particles and Nuclei, Springer (komplikovanější)

W. S. C. Williams: Nuclear and Particle Physics, Oxford University Press 1991 (skvělé a čitelné)

Úlehla, Suk, Trka: Atomy - jádra - částice, Akademia, 1990 (dobře použitelné).

The Review of Particle Physics, D. E. Groom et al, The European Physical Journal C15 (2000) 1, Particle Data Group Welcome Page (tahák částicových fyziků - standardní zdroj základních informací)

Teaching methods - Czech
Last update: T_KVOF (28.03.2008)

přednáška + cvičení

Syllabus -
Last update: T_KVOF (23.05.2003)

Scales characteristic for the nuclear and particle physics (typical lengths, energies, time intervals, particle rest masses, . .). Fundamental experiments providing information on nuclei and particles (the idea of scattering experiments, Rutherford experiment ...). Basic theoretical tools for the description of nuclei and particles (special relativity, quantum theory).

Basic nuclear properties: binding energy, energy levels, properties of nuclear forces and status of their understanding, nuclear models.

Nuclear decay and reactions (conservation laws, emitted particles, the decay law, the cross section, mechanisms of different decays, different forces and interactions)

Nuclear reactions important for energy production (fission and fusion, reactors, bombs and stars)

Interaction of particles with matter (from low to high energies), detection (also track detectors) and applications (in technology and medicine).

Elementary particles: From most frequent (e, p) with breaking experiments and ideas towards the particles more difficult to see (antiparticles, neutron, neutrinos, mesons, resonances, quarks, intermediate boson, Higgs boson). Roles of different particles in nature, their systematic, quantum numbers and their conservation or nonconservation in different interactions. Brief information on quantum field theory (used quantities, perturbative and nonperturbative calculations, Feynman diagrams). Unified theories.

Some more details: Quantum chromodynamics and Electroweak theory as components of the "Standard model" (What is a model, what is a theory, the path towards a dynamics, why we cannot see quarks, how many quarks are there, how many neutrino species are there, why to look for the Higgs boson, ...)

Principles of accelerators (electrostatic, linear, circular, colliding beams). Current and planned accelerators in the world, complex detector systems on their beams.

Particles in early Universe and now.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html