SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Introductory Seminar on Electrodynamics - NOFY011
Title in English: Proseminář z elektrodynamiky
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2006
Semester: summer
E-Credits: 2
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.
prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Classification: Physics > General Subjects
Annotation -
Last update: T_KVOF (22.05.2003)
The seminar is closely connected and coordinated with the lecture OFY018. It provides detailed discussion of selected topics of the lecture Physics II, OFY018.
Aim of the course -
Last update: T_KVOF (28.03.2008)

The seminar is closely connected and coordinated with the lecture OFY018. It provides detailed discussion of selected topics of the lecture Physics II, OFY018.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (08.10.2017)

Udělení zápočtu. Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičení (maximálně 3 absence během semestru). V případě 4-5 absencí

je podmínkou udělení zápočtu domácí vypracování zadaných příkladů a jejich prezentace garantovi předmětu.

Vzhledem k tomu, že povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly, zápočet se opakovat nedá.

Teaching methods - Czech
Last update: T_KVOF (28.03.2008)

seminář

Syllabus -
Last update: T_KVOF (22.05.2003)

The syllabus of Pro-seminar is flexible in dependence on the students response. Typically it includes: Origin of ionic bound in solids, Electricity in Nature, Diamagnetic levitation, Tensors in Electricity and Magnetism and symmetry, etc.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html