SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introductory Seminar on Optics - NOFY010
Title: Proseminář z optiky
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://morp.cz/course/proseminar-z-optiky/
Guarantor: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
prof. Ing. Jan Franc, DrSc.
Classification: Physics > General Subjects
Annotation -
Last update: T_KVOF (16.05.2003)
The seminar is closely connected and coordinated with the lecture OFY022. It provides detailed discussion of selected topics of the lecture Physics III, OFY022.
Aim of the course -
Last update: T_KVOF (28.03.2008)

The seminar is closely connected and coordinated with the lecture OFY022.

It provides detailed discussion of selected topics of the lecture Physics III, OFY022.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jakub Zázvorka, Ph.D. (17.09.2021)

Udělení zápočtu. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na prosemináři a vypracování a prezentace jednoho z témat probírané látky ve skupině studentů. V případě distanční výuky je podmínko aktivní účast a prezentace vypracovaného tématu distanční formou.

Jestli bude seminář distanční formou závisí na vývoji aktuální situace a o jakékoli změně budou studenti včas informováni.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (10.05.2005)

M. Born, E. Wolf: Principles of Optics, Pergamon Press, Oxford 1980

F.L. Pedrotti, L.S. Pedrotti: Introduction to Optics, Prentice-Hall Internat. 1993

Teaching methods - Czech
Last update: RNDr. Jakub Zázvorka, Ph.D. (17.09.2021)

seminář

Syllabus -
Last update: RNDr. Jakub Zázvorka, Ph.D. (17.09.2021)

The syllabus of Pro-seminar is flexible in dependence on the students response.

Typically it includes: Hertz dipole, polarization of light and its matrix formalism, evanescent waves and energy bilance, diffraction integral, application of interference, Light in Nature, Optics of Metals, Principles of lasers, Nonlinear Optics, etc.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html