SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Seminar on Mathematical Methods of Physics - NOFY002
Title: Proseminář z matematických metod fyziky
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/NOFY002
Guarantor: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
RNDr. Robert Švarc, Ph.D.
Classification: Physics > General Subjects
Annotation -
Last update: T_UTF (02.05.2001)
Mathematical methods used in the introductory physics course.
Aim of the course -
Last update: T_KVOF (28.03.2008)

Mathematical methods used in the introductory physics course.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (21.04.2023)

Zápočet se uděluje za účast.

Nedostatečná účast nelze nahradit jiným způsobem.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Kvasnica J.: Matematický aparát fyziky, Academia, Praha, 1989

Teaching methods - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (27.09.2020)

Výuka bude začátkem zimního semestru 2020 probíhat distančně a to formou přednahraných přednášek a konzultací na Zoomu. V rozvrženém čase přednášky bude vždy k dispozici záznam nové přednášky, který si studenti budou moci stáhnout a shlédnout ho. Pro včasné stáhnutí budou záznamy k dispozici s jistým předstihem. Přednášky budou cca 70-80 minut dlouhé.

V posledních 20 minutách rozvrženého času bude otevírána zoomovská schůzka, na které bude možné pokládat dotazy k probírané látce a vyučující je bude interaktivně zodpovídat.

Obecné informace o přednášce naleznete na výše uvedené adrese.

Zapsaným studentům jsou začátkem semestru rozeslány informace o umístění záznamů přednášek a o organizaci konzultací.

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (25.09.2006)
Vectors and vector operations.
Columns, rows and matrices. Points, vectors, forms and operators. Scalar and vector product.

Geometry and motion in Euclidian space
Distance. Isometries of Euclidian space. Geometry of curves and surfaces. Velocity and acceleration in inercial and noninercial frames.

Differential calculus.
Derivative of elementery functions. Leibniz rule. Functions of many varibles. Total diferential.

Integral calculus
Geometrical and physical meaning of the Riemann integral, methods of integration. Volume and surface integrals.

Differential equations
Solution of the differential equation, existence and uniqueness of the solution. The first inegral, integral of energy. The solution of systems of linear differential equations by the separation of variables.

Differential operators.
Gradient, divergence, curl, Laplace operator and their geometric and physical meaning. Gauss and Stokes theorems

Tensors.
Definition of a tensor, coordinates of tensors and their physical meaning.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html