SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Numerical Mathematics 2a - NNUM035
Title: Numerická matematika 2a
Guaranteed by: Department of Numerical Mathematics (32-KNM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: unlimited
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:4/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Class: Výpočetní matematika
Is co-requisite for: NNUM036
Annotation - Czech
Základní kursovní přednáška. Budou v ní popsány nevariační numerické metody pro řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic.
Last update: ()
Literature - Czech

Vitásek E.: Numerické metody,Praha, SNTL l987, 5l6 stran Vitásek E.: Základy teorie numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic. Praha, Academia l994, 4O8 stran

Henrici P.: Discrete Variable Methods in Ordinary differential equations.New York-London, J. Wiley & Sons l963

Babuška I.,Práger M.,Vitásek E.:Numerical Processes in Differential Equations. Praha, SNTL a London,Interscience Publishers l966, 35l stran

Mitchell A.R: Computational Methods in Partial Differential Equations. London-New York-Sydney-Toronto, J.Wiley & Sons l969

Lambert J.D. Computational Methods in Ordinary Differential Equations. London-New York-Sydney-Toronto,J.Wiley & Sons l973

Last update: Zakouřil Pavel, RNDr., Ph.D. (05.08.2002)
Syllabus - Czech

Obyčejné diferenciální rovnice - úlohy s počátečními podmínkami. Eulerova metoda, obecná jednokroková metoda, metoda Taylorova rozvoje, Rungovy-Kuttovy metody, mnohokrokové metody, metody Adamsova typu, metody prediktor-korektor, soustavy diferenciálních rovnic se silným tlumením.

Obyčejné diferenciální rovnice - okrajové úlohy. Metody převodu na úlohy s s počátečními podmínkami, metoda střelby, metoda přesunu okrajové podmínky, metoda sítí.

Parciální diferenciální rovnice eliptického typu. Metoda sítí pro lineární rovnice druhého a čtvrtého řádu, základní metody, metody zvýšené přesnosti, přehled metod pro řešení vzniklých soustav. Obecné schéma metody sítí pro řešení okrajových úloh.

Parciální diferenciální rovnice rovnice parabolického typu. Metoda sítí pro prostorově jednodimenzionální rovnici. Metoda sítí ve dvou a více prostorových proměnných, základní metody, metody střídavých směrů, semidiskrétní metody diferenčního typu (klasická metoda přímek, Rotheova metoda).

Last update: ()
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html