SubjectsSubjects(version: 821)
Course, academic year 2012/2013
   Login via CAS
Modelling of materials - theory, model reduction and efficient numerical methods - NNUM023
English title: Modelování materiálů - teorie, redukce modelů a efektivní numerické metody
Guaranteed by: Department of Numerical Mathematics (32-KNM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2012 to 2012
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (21.08.2012)

Seminář projektu ERC-CZ MORE je zaměřen na jednotný přístup k modelování, matematické a numerické analýze a efektivním maticovým výpočtům, s aplikací zejména (nikoliv však výlučně) na chování materiálů při deformačních, tepelných, chemických a jiných procesech. V rámci semináře ERC-CZ MORE se budou rovněž konat občasné semináře projektu UNCE Math MAC. Seminář je otevřený dalším zájemcům.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html