SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Basics of planimetry and stereometry (CŽV) - NMUM819
Title in English: Základy planimetrie a stereometrie (CŽV)
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 4
Hours per week, examination: summer s.:1/1 colloquium [hours/week]
winter s.:1/1 colloquium [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: NMUM205
Note: starts in summer semester and continues in winter semester of the next academic year
Guarantor: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Is incompatible with: NMUM205
Is interchangeable with: NMUM205
Annotation -
Last update: JUDr. Dana Macharová (10.10.2012)
The subject focuses on the properties of geometric figures and Euclidean plane mappings. It deepens and extends the usual high-school planimetry course. The derivations and proofs rest on the synthetic approach. Construction problems are solved by Euclidean means as well as by using computer applications for dynamic geometry.
Literature -
Last update: JUDr. Dana Macharová (10.10.2012)
 • Kadleček, J. Geometrie v rovině a v prostoru pro střední školy. Prometheus, Praha, 1996.
 • Kuřina, F. 10 pohledů na geometrii. MÚ Akademie věd ČR, Praha, 1996.
 • Euclid's Elements
 • Adamar, Ž. Elementarnaja geometrija. Časť pervaja. Planimetrija. 3. vyd., UČPEDGIZ, Moskva, 1948.
 • Adamar, Ž. Elementarnaja geometrija. Časť vtoraja. Stereometrija. 2. vyd., UČPEDGIZ, Moskva, 1951.
 • Geometrie pro devátý až jedenáctý postupný ročník, SPN, Praha, 1954.
 • Hejný, M. Aj geometria naučila človeka myslieť. 2. upr. vyd. SPN, Bratislava, 1990.
 • Hruša, K. a kol. Přehled elementární matematiky. 4., nezměn. vyd., SNTL, Praha, 1964.
 • Vyšín, J. Elementární geometrie I. Přírodovědecké nakladatelství, Praha, 1952.
 • Coxeter, H. S. M., Greitzer, S. L. Geometry revisited. Mathematical Association of America, 1967.
 • Klein, F. Elementary Mathematics from an Advanced Standpoint. Geometry. Dover Publications, 2004.
 • Pomykalová, E. Matematika pro gymnázia - planimetrie. Prometheus, Praha, 2008.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Dana Macharová (10.10.2012)
 • Struktura eukleidovské geometrie ve školské matematice. Základy axiomatiky eukleidovské geometrie.
 • Planimetrické věty a jejich důkazy: základní vlastnosti trojúhelníku a čtyřúhelníku, věty o obvodových a středových úhlech, mocnost bodu ke kružnici. Množiny bodů dané vlastnosti.
 • Geometrická zobrazení v rovině, skládání zobrazení (shodnosti, podobnosti, kruhová inverze).
 • Využití planimetrických poznatků, konstrukční úlohy v rovině.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html