SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Algebra - NMUM501
Title in English: Algebra
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~halas/Algebra.htm
Guarantor: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: T_KDM (04.05.2015)
Přednáška navazuje na Základy aritmetiky a algebry I a II z bakalářského studia jistou teoretickou nadstavbou, která je však vzápětí konkretizována.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (07.10.2017)

Nutnou a postačující podmínkou získání zápočtu je napsat závěrečnou písemnou práci tak, aby:

bodový zisk dosahoval alespoň 80 % z nejvyššího možného bodového hodnocení a zároveň musí být zřejmé, že student z větší části rozumí každému z témat v závěrečné písemné práci.

Účast na cvičeních není povinná.

Nutnou podmínkou skládání zkoušky je mít zápočet.

Zkouška sestává pouze z ústní části.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (11.09.2016)

Základní literatura:

Dlab V., Bečvář J.: Od aritmetiky k abstraktní algebře. SERIFA, Praha, 2016. 480 stran.Doplňující literatura:

Bewersdorff J.: Galois Theory for Beginners; A Historical Perspective. Student Mathematical Library (Book 35), American Mathematical Society, 2006. 180 stran.

Pesic P.: Abel's Proof: An Essay on the Sources and Meaning of Mathematical Unsolvability. MIT Press, 2004. 222 stran.

Chajda I.: Vybrané kapitoly z algebry. UP, Olomouc, 2014. 72 stran.

Stanovský D.: Základy algebry. Matfyzpress, Praha, 2010.

Laubenbacher R., Pengelley D.: Mathematical Expeditions; Chronicles by the Explorers. Springer, New York, 1999. (kap. 5.3, 5.4 a 5.5)

Livio M.: Neřešitelná rovnice; Matematika a jazyk symetrií. Argo/Dokořán, 2008.


Blažek J. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika I. SPN, Praha, 1983.

Blažek J. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika II. SPN, Praha, 1985.


Katriňák T. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika I. Alfa, Bratislava, 1985.

Šalát T. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika II. Alfa, Bratislava, 1986.

Hungerford T. W.: Algebra (Graduate Texts in Mathematics). Springer, 2003.

Knapp A. W.: Basic Algebra. Along with a companion volume 'Advanced Algebra'. Birkhäuser, Basel, 2006.

Vinberg E. B.: A Course in Algebra. Graduate Studies in Mathematics, AMS, 2003.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (07.10.2017)

Zkouška sestává pouze z ústní části.

Ke zkoušce lze přistoupit až po získání zápočtu.

Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce, a to včetně všeho, co bylo zadáno k samostatnému rozmyšlení, zopakování a prostudování.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (05.10.2017)
Polynomy:
  • Řešení kvadratické, kubické a kvartické rovnice.
  • Násobné kořeny, derivace polynomu, rozložení kořenů polynomů s reálnými koeficienty.
  • Základní definice a vlastnosti, eukleidovské dělení, dělitelnost, kongruence, polynomy nad Z a Q.
  • Polynomy více neurčitých, symetrické polynomy.

Grupy:

  • Základy teorie grup, abelovské a cyklické grupy, Cauchyova věta a Sylowovy věty.

Okruhy a pole:

  • Rozšíření polí, kořenová rozšíření, řešitelnost rovnic v radikálech.
  • Eukleidovské konstrukce pravítkem a kružítkem.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html