SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Probability and statistics II - NMUM404
Title: Pravděpodobnost a matematická statistika II
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Class: Učitelství matematiky
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category, Probability and Statistics
Teaching > Mathematics
Co-requisite : NMUM403
Annotation -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (14.05.2020)
A course for future teachers of mathematics. Law of large numbers, central limit theorem. Random vectors. Descriptive statistics, correlation. Point and interval parameter estimates. Hypothesis testing in a random sample from normal distribution. Linear model. Contingecy tables.
Aim of the course -
Last update: T_KPMS (12.05.2015)

To explain basics of probability theory and mathematical statistics.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (30.04.2020)

Nové podmínky (KVŮLI PANDEMII):

Započet bude udělen na základě splnění domácích úkolů.

Původní podmínky:

Zápočet a zkouška. Zápočet bude udělen po úspěšném absolvování písemného testu na konci semestru.

Pokud student v řádném termínu neuspěje, může test zopakovat (nejvýše však dvakrát).

Zápočet je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (16.04.2018)

Zvára, K., Štěpán, J: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha, 2012.

Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha, 2007.

Anděl, J.: Statistické metody. Matfyzpress, Praha, 1993 a další vydání.

Teaching methods -
Last update: T_KPMS (12.05.2015)

Lecture+exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (30.04.2020)

Zkouška je ústní, skládá se ze dvou otázek s časem na přípravu. Témata otázek pokrývají probranou látku v rozsahu sylabu předmětu.

Syllabus -
Last update: T_KPMS (12.05.2015)

Law of large numbers, central limit theorem.

Random vectors.

Descriptive statistics, correlation.

Point and interval parameter estimates.

Hypothesis testing in a random sample from a normal distribution.

Linear model.

Contingency tables.

Entry requirements -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (29.05.2019)

A continuation of NMUM403.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html