SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Probability and statistics I - NMUM403
Title in English: Pravděpodobnost a matematická statistika I
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Class: Učitelství matematiky
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category, Probability and Statistics
Teaching > Mathematics
Is co-requisite for: NMUM404
Annotation -
Last update: T_KPMS (12.05.2015)
A course for future teachers of mathematics. Random events, conditional probability, independence. Random variables and their probability distributions.
Aim of the course -
Last update: T_KPMS (12.05.2015)

To explain basics of probability theory.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (12.10.2017)

Zápočet a zkouška. Zápočet bude udělen po úspěšném absolvování písemného testu na konci semestru.

Pokud student v řádném termínu neuspěje, může test zopakovat (nejvýše však dvakrát).

Zápočet je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (16.04.2018)

Zvára, K., Štěpán, J: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha, 2012.

Rényi, A.: Teorie pravděpodobnosti. Academia, Praha, 1972.

Teaching methods -
Last update: T_KPMS (12.05.2015)

Lecture+exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (12.10.2017)

Zkouška je ústní, skládá se ze dvou otázek s časem na přípravu. Témata otázek pokrývají probranou látku v rozsahu sylabu předmětu.

Syllabus -
Last update: T_KPMS (12.05.2015)

Elementary events and their probabilities.

Conditional probability.

Independent events.

Random variables.

Discrete probability distributions.

Continuous probability distributions.

Entry requirements -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (29.05.2019)

Basics of calculus and linear algebra.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html