SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Mathematics Teaching Practice I - NMUM310
Title in English: Pedagogická praxe z matematiky I
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 1
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C [weeks/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Class: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Interchangeability : NDIM005
Annotation - Czech
Last update: G_M (21.05.2012)
První pedagogická praxe je zaměřena především na náslechy u zkušeného fakultního učitele.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (06.02.2018)

Podmínky pro získání zápočtu:

1. Hospitovat alespoň ve 10 výukových hodinách matematiky (zejména u fakultního učitele, dále u kolegů a dalších učitelů na dané škole).

2. Vykonat 2 samostatné výstupy (odučit 2 vyučovací hodiny matematiky).

3. Pomáhat při dalších aktivitách dle pokynů fakultního učitele (např. oprava písemných prací, asistence při výuce v počítačové učebně, dozor, konzultace, příprava pomůcek apod.).

4. Zúčastnit se reflexe k první pedagogické praxi; reflexe je realizována v rámci předmětu Pedagogicko-didaktická propedeutika matematiky.

V odůvodněných případech, kdy student učí na částečný či plný úvazek na příslušném typu školy, lze požádat o uznání pedagogické praxe.

Povaha předmětu neumožňuje opravný termín zápočtu v daném semestru.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (12.01.2016)

Student hospituje ve výuce fakultního učitele a také ve výuce svých kolegů, kteří souběžně konají praxi na téže škole. V průběhu praxe vykoná nejméně dva samostatné výstupy, tj. odučí dvě hodiny. Pomáhá při přípravě výukových hodin, opravách písemných prací, asistuje při výuce v počítačové učebně. Aktivně se zapojuje do dalších pedagogických povinností (dozor, porady, konzultace, příprava pomůcek apod.).

Analýza praxe, rozbor hodnocení studentů, vyhodnocení přínosu praxe a sebereflexe prvního pedagogického působení studentů je prováděna v rámci předmětu Pedagogicko-didaktická propedeutika matematiky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html