SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Introduction to Projection Methods - NMUM303
Title in English: Základy zobrazovacích metod
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Class: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Incompatibility : NUMP009
Interchangeability : NUMP009
Annotation - Czech
Last update: G_M (21.05.2012)
Seminář zaměřený na rovnoběžné promítací metody a lineární perspektivu; modelování na počítači, aplikace v malířství.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (09.10.2017)

Zkouška je písemná, avšak v případě, že písemná část bude hodnocena na hranici prospěla(a)/neprospěl(a), bude

ještě následovat ústní zkoušení.

Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu uvedenému v SISu.

Literature -
Last update: T_KDM (14.04.2014)

Only in Czech:

  • Kadleček, J. - Malechová, I.: Základy zobrazovacích metod. Praha, Matfyzpress 1996
  • Kraemer, E.: Zobrazovací metody I a II. Praha, SPN 1991
  • Učebnice stereometrie a deskriptivní geometrie pro gymnázia

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (09.10.2017)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu uvedenému v SISu.

Syllabus -
Last update: T_KDM (14.04.2014)

Stereometry, solutions of spatial problems. Parallel projection (comparison

with central projection), invariants. Free parallel projection. Specific

properties of orthogonal projection. Axial affinity. Image of a circle in

axial affinity. Monge projection, problems on elementary solids with base in

non-projection plane. Oblique projection, problems on elementary solids with

base in projection plane.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html