SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Financial mathematics - NMUM232
Title in English: Finanční matematika
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 2
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.
Class: M Bc. MZV
M Bc. MZV > 2. ročník
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Annotation -
Last update: T_KDM (04.05.2012)
Solving of problems from financial mathematics at high school level.
Aim of the course -
Last update: T_KDM (04.05.2012)

This course helps to obtain theoretical background for teaching mathematics at high school.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (13.02.2018)

Aktivní účast na semináři, povoleny jsou nejvýše tři absence. Při větším počtu absencí lze v odůvodněných případech absence nahradit písemnými pracemi na zadaná témata.

Prezentace aktuálních problémů finanční praxe na stanovené téma.

Úspěšné absolvování písemného zápočtového testu.

Literature -
Last update: T_KDM (04.05.2012)

Literature (only in Czech):

Odvárko, O.: Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. Prometheus, Praha 2005

Radová, J. - Dvořák, P.: Finanční matematika pro každého. 4.vydání. Grada, Praha 2003

Učebnice matematiky pro střední školy

Teaching methods -
Last update: T_KDM (04.05.2012)

Optional seminar.

Syllabus -
Last update: T_KDM (04.05.2012)

1.Basic concepts of financial mathematics.

2.Simple interest.

3.Compound interest.

4.Credits, leasing.

5.Saving.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html