SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Introduction to Geometry of Space - NMUM205
Title in English: Základy prostorové geometrie
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:1/1 colloquium [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Class: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
M Bc. MZV > 2. ročník
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Incompatibility : NMUM819
Pre-requisite : NMUM106
Interchangeability : NDGE004, NMUM819
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (12.09.2013)
The course focuses on the properties of geometric figures and transformations in three-dimensional space. This course deepens and expands the curriculum of secondary school stereometry. There is used the synthetic approach in deriving and justifying relations and in problem solving.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (05.10.2017)

Podmínky úspěšného absolvování:

1. Aktivní účast na cvičení (včetně používání rýsovacích pomůcek), povoleny jsou nejvýše tři absence. V odůvodněných případech lze vyšší počet absencí nahradit vypracováním seminárních úkolů.

2. Úspěšné absolvování písemné (zápočtový test) a ústní části kolokvia. Písemná část předchází ústní, její ohodnocení stupněm neprospěl(a) znamená, že ústní část kolokvia nepokračuje. V dalším termínu je třeba absolvovat opět písemnou a ústní část. Písemná část zahrnuje dvě krátké teoretické otázky a tři příklady v rozsahu sylabu. Požadavky k ústní části odpovídají sylabu v rozsahu, který byl probrán na přednášce.

Literature -
Last update: T_KDM (29.04.2013)
  • Kadleček, J. Geometrie v rovině a v prostoru pro střední školy. Prometheus, Praha, 1996.
  • Kuřina, F. 10 pohledů na geometrii. MÚ Akademie věd ČR, Praha, 1996.
  • Eukleidovy Základy (Elementa). Přeložil František Servít, JČM, Praha, 1907. Dostupné z
  • Adamar, Ž. Elementarnaja geometrija. Časť pervaja. Planimetrija. 3. vyd., UČPEDGIZ, Moskva, 1948.
  • Adamar, Ž. Elementarnaja geometrija. Časť vtoraja. Stereometrija. 2. vyd., UČPEDGIZ, Moskva, 1951.
  • Geometrie pro devátý až jedenáctý postupný ročník, SPN, Praha, 1954.
  • Hejný, M. Aj geometria naučila človeka myslieť. 2. upr. vyd. SPN, Bratislava, 1990.
  • Hruša, K. a kol. Přehled elementární matematiky. 4., nezměn. vyd., SNTL, Praha, 1964.
  • Klein, F. Elementary Mathematics from an Advanced Standpoint. Geometry. Dover Publications, 2004.
  • Pomykalová, E. Matematika pro gymnázia - stereometrie. Prometheus, Praha, 2009.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (01.10.2018)

• Basic properties of geometric figures in three-dimensional space.

• Fundamental theorems of stereometry and their proofs.

• Positional and metric properties of spatial figures.

• Solids and their properties, particularly polyhedra, Euler's theorem.

• Geometric transformations in three-dimensional space (isometries, similarities).

• Geometric constructions in three-dimensional space.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html