SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Mathematical analysis II - NMUM102
Title in English: Matematická analýza II
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Class: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
M Bc. MZV > 1. ročník
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Incompatibility : NMUM803, NUMP002
Interchangeability : NMUM803, NUMP002
In complex pre-requisite: MC260P01M
Is complex co-requisite for: MC260P112, MC260P28
Annotation -
Last update: T_KDM (23.04.2012)
Basic course of mathematical analysis for prospective teachers.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (08.10.2018)

K získání započtu je třeba úspešně napsat písemnou práci.

Písemná práce bude obsahovat tři úlohy. K jejímu úspešnému napsání je třeba vyřešil správně alespoň dvě z těchto úloh.

Pokud bude student neúspěšný při prvním pokusu, má nárok na dva náhradní termíny.

Zápočet je nutnou podmínkou k účasti na zkošce.

Literature -
Last update: T_KDM (23.04.2012)
  • Veselý, J. Základy matematické analýzy I. Matfyzpress, Praha, 2004.
  • Veselý, J. Základy matematické analýzy II. Matfyzpress, Praha, 2009.
  • Kopáček, J. Matematická analýza nejen pro fyziky I. Matfyzpress, Praha, 2005.
  • Kopáček, J. Příklady z matematiky nejen pro fyziky I. Matfyzpress, Praha, 2004.
  • Černý, I. Úvod do inteligentního kalkulu. Academia, Praha, 2002.
  • Brabec, J. a kol. Matematická analýza I. SNTL/Alfa, Praha, 1985.
  • Jarník, V. Integrální počet I. Academia, Praha, 1974.
  • Trench, W. F. Introduction to Real Analysis. Available from http://ramanujan.math.trinity.edu/wtrench/texts/TRENCH_REAL_ANALYSIS.PDF
  • Hairer, E., Wanner, G. Analysis by its History. Springer, 2008.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (08.10.2018)

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část předchází ústní části, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a). Při nesložení ústní části je při přístím termínu nutno opakovat obě části zkoušky.

Písemná část bude obsahovat tři úlohy, které korespondují se sylabem přednášky a současně odpovídají tomu, co bylo procvičováno na cvičení.

K úspešnému složení písemné části je nutné vyřešit správně alespoň dvě úlohy. Má-li student pouze dvě úlohy správně, nemůže již být hodnocen známkou výborně.

Požadavky u ústní části odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: T_KDM (23.04.2012)

Antiderivaties. Riemann integral and its applications, in particular: surface area of a plane region, length of a plane curve, volume and area of a surface of revolution. Parametric curves.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html