SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Descriptive Geometry Teaching Practice III - NMUG511
Title in English: Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie III
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 1
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C [weeks/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Class: M Bc. MZV
M Bc. MZV > Povinné
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (30.04.2019)
Třetí pedagogická praxe je zaměřena na náslechy a samostatné výstupy pod vedením zkušeného fakultního učitele. Součástí praxe je seminář věnovaný reflexi a zkušenostem studentů.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (01.10.2018)

Podmínky pro získání zápočtu:

1. Hospitovat alespoň ve 12 výukových hodinách deskriptivní geometrie, příp. v hodinách stereometrie věnovaných zobrazování prostoru do roviny (zejména u fakultního učitele, dále u kolegů a dalších učitelů na dané škole).

2. Vykonat alespoň 12 samostatných výstupů (odučit 12 vyučovacích hodin deskriptivní geometrie, z čehož 4 výstupy mohu být v hodinách matematiky v tématu stereometrie).

3. Pomáhat při dalších aktivitách dle pokynů fakultního učitele (např. oprava písemných prací, asistence při výuce v počítačové učebně, dozor, konzultace, příprava pomůcek apod.).

4. Zúčastnit se povinného reflektivního semináře k pedagogické praxi (termín a místo konání budou upřesněny na začátku praxe).

5. Písemně vypracovat analýzu jedné odučené hodiny a odevzdat ji konzultantovi.

V odůvodněných případech, kdy student učí na částečný či plný úvazek na příslušném typu školy, lze požádat o uznání pedagogické praxe.

Povaha předmětu neumožňuje opravný termín zápočtu v daném semestru.

Literature -
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (14.06.2019)

Literature (only in Czech)

Kupčáková M.: Základní úlohy deskriptivní geometrie v modelech. Prometheus, Praha, 2002.

Maňásková E.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie. Prometheus, Praha, 2010.

Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Portál, Praha, 2007.

Kalhoust Z., Obst O. a kol.: Školní didaktika. Portál, Praha, 2009.

Kupčáková M.: Základní úlohy deskriptivní geometrie v modelech. Prometheus, Praha, 2002.

Maňásková E.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie. Prometheus, Praha, 2010.

Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Portál, Praha, 2007.

Kalhoust Z., Obst O. a kol.: Školní didaktika. Portál, Praha, 2009.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (14.06.2019)

Student observes the lessons of experienced teacher or lessons of his/her colleagues, who practice at the same school (at least 12 lessons), he/she teaches at least 12 descriptive geometry lessons. Student actively participates in other pedagogical activities (supervision, consultation, preparation of aids, etc.). He/she participates the final reflection seminar (the date will be specified before the beginning of practice). The student will also elaborate a written analysis of one his/her lesson.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html