SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Kinematic geometry - NMUG501
Title in English: Kinematická geometrie
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: T_KDM (05.05.2015)
Základy kinematické geometrie v rovině a v prostoru, využití dynamického software. Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (13.10.2017)

Zápočet

1.Pravidelná účast na cvičeních. Povoleny jsou maximálně 3 absence.

2.Aktivní účast na cvičeních, tj. ruční rýsování, kreslení a programování v softwaru GeoGebra.

3.Odevzdání dvou zápočtových úloh zpracovaných v softwaru GeoGebra a jejich prezentace na konci semestru.

Literature - Czech
Last update: T_KDM (13.04.2016)

Bottema, O., Roth, B.: Theoretical kinematics. Dover Publications, New York, USA, 1979.

Lockwood, E., H.: A book of curves. Cambridge University Press, United Kingdom, 1967.

Pottman, H., Asperl, A., Hofer, M., Kilian, A.: Architectural geometry. Bentley Institute Press, USA, 2007.

Rutter, J. W.: Geometry of curves. Chapman and Hall mathematics series, USA, 2000.

Dynamický software

GeoGebra

GeoTest

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (28.09.2018)

Zkouška se skládá z písemné a ústní teoretické části. Písemná část - konstrukční příklady z kinematické geometrie, ústní část - doplňující teoretické otázky z kinematické geometrie. Písemná část předchází ústní části, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou neprospěl(a) a ústní část již nepokračuje. Nesložení ústní části znamená, že při dalším termínu je nutné opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní zkoušky.

Okruh otázek je tvořen tématy probranými během semestru.

Syllabus - Czech
Last update: T_KDM (13.04.2016)

Základy kinematické geometrie v rovině - určenost pohybu, trajektorie, obálky. Pevná a hybná polodie. Vratný pohyb. Ponceletova konstrukce trajektorií a obálek. Speciální pohyby v rovině - cyklický, eliptický, kardioidický, konchoidální, úpatnicový. Základy kinematické geometrie v prostoru. Využití dynamického software - GeoGebra, Cabri.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html