SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Cartography - NMUG406
Title in English: Kartografie
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016
Semester: summer
E-Credits: 2
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: T_KDM (05.05.2015)
Země jako součást vesmíru, základní astronomické pojmy, pohyby Země, tvar Země. Konstrukce slunečních hodin. Zobrazování zemského povrchu, azimutální, válcové a kuželové projekce, obecné zobrazovací způsoby. Druhy map. Stručný přehled dějin kartografie. Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (22.02.2019)

Předmět je zakončen zkouškou, která sestává z písemné a ústní části. Koná se v řádném a dvou opravných termínech. Pro připuštění k ústní části je třeba úspěšně složit část písemnou.

Literature - Czech
Last update: T_KDM (13.04.2016)

Čapek, R. a kol.: Geografická kartografie. SPN, Praha, 1992.

Tichý, O., Švec, R.: Matematický zeměpis a kartografie. SPN, Praha, 1965.

Kuchař, K.: Přehled kartografie. Kropáč & Kucharský, Praha, 1946.

Pudr, J.: Dějiny geodézie a kartografie. SNTL, Praha, 1959.

Čapek, R.: Hodnocení zobrazení pro mapu světa. Mapová sbírka Univerzity Karlovy, Praha, 2001.

Čapek, R.: Příklady z kartografie. SPN, Praha, 1986.

Honl, I., Procházka, E.: Úvod do dějin zeměměřictví. I-VII, ČVUT, Praha.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (22.02.2019)

Zkouška má písemnou a ústní část. Předmětem zkoušení je učivo, které bylo odpřednášeno v průběhu semestru.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html