SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Pedagogic-Didactic Propaedeutics of Descriptive Geometry - NMUG312
Title in English: Pedagogicko-didaktická propedeutika deskriptivní geometrie
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Hours per week, examination: summer s.:1/2 colloquium [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Class: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Annotation -
Last update: T_KDM (28.04.2014)
Exercising spatial imagination, motivation, methods. Principles of descriptive geometry teaching. Preparation and evaluation of pedagogical practice. Modern teaching methods and techniques.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (22.02.2019)

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je aktivní účast na hodinách (povoleny jsou vzhledem k praxi nejvýše dvě absence, v odůvodněných případech lze vyšší počet absencí nahradit vypracováním náhradních úkolů), vypracování a včasné odevzdání termínovaných úkolů a obhajoba závěrečné práce. Povaha předmětu neumožňuje opravný termín kolokvia v daném semestru.

Literature -
Last update: T_KDM (28.04.2014)
  • Websites of MŠMT, KDM MFF UK.
  • Janík, T., Stuchlíková, I. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione 1(1), 2010, 5-32. [dostupné z ]
  • Hradecký, F., Mikulčák, J.: Metodika vyučování deskriptivní geometrii a rýsování. SPN Praha, 1966.
  • Molnár, J.: Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii. VUP Olomouc, 2009.
  • Computer manuals.
  • http://www.fd.cvut.cz/personal/voracsar/PocGeom/Rhino/index_rhino.html
  • http://www.geogebra.org/cms/cs/
  • Journals for teachers of mathematics/descriptive geometry (Učitel matematiky, Matematika­-fyzika-informatika, Mathematics Teacher etc.).

Syllabus -
Last update: T_KDM (28.04.2014)

Propaedeutics to pedagogical practice, evaluation and self-reflection of the first pedagogical practice. Pedagogic-psychological aspects of teaching profession. Modern education technology (interactive blackboard, websites, e-learning, preparing of interactive picture). Educational methods (preparing of educational materials, interactive programs, preparing and evaluation of didactic tests).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html