SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Descriptive Geometry Teaching Practice I - NMUG310
Title in English: Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie I
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 1
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Class: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Interchangeability : NDGE016
Annotation - Czech
Last update: G_M (22.05.2012)
První pedagogická praxe je zaměřena především na náslechy u zkušeného fakultního učitele. Seznámení se s chodem školy z pozice učitele.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (08.02.2018)

Student hospituje ve výuce fakultního učitele (nejméně 10 hospitací). V průběhu praxe vykoná nejméně dva samostatné výstupy, tj. odučí dvě hodiny. Pomáhá při přípravě výukových hodin, opravách písemných prací, asistuje při výuce v počítačové učebně. Aktivně se zapojuje do dalších pedagogických povinností (dozor, porady, konzultace, příprava pomůcek apod.). Ve stanovených termínech dodá písemné podklady k praxi (rozvrh, denní záznam, hodnocení posluchače) a komunikuje s přiděleným konzultantem. Povaha předmětu neumožňuje opravný termín zápočtu v daném semestru.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html