SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Computer geometry II - NMUG302
Title in English: Počítačová geometrie II
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2014
Semester: summer
E-Credits: 8
Hours per week, examination: summer s.:2/4 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Class: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Incompatibility : NDGE023
Interchangeability : NDGE023
Annotation -
Last update: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (14.06.2019)
Curves and surfaces of computer graphics and their modeling.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (12.06.2019)

Podmínky získání zápočtu:

1. Pravidelná a aktivní účast na cvičeních, povoleny jsou maximálně tři absence.

2. Odevzdání zápočtových úloh v předepsaném termínu.

3. Prezentace tří zápočtových úloh. Úlohy budou bodovány, výsledky se započítají do výsledné známky.

Literature -
Last update: T_KDM (14.04.2014)
  • G. Farin, J. Hoschek, M. Kim : Handbook of Computer Aided Geometric Design, Elsevier, 2002
  • J. Hoschek, D. Lasser : Fundamentals of Computer Aided Geometric Design, A K Peters, 1993
  • J. Žára, B. Beneš, P. Felkel: Moderní počítačová grafika, Computer Press,1998
  • I. Linkeová, NURBS křivky, Nakladatelství ČVUT, Praha 2007

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (12.06.2019)

Zkouška je ústní. Součástí zkoušky je také řešení jednoduché programátorské úlohy přímo ve výpočetním prostředí MATLAB. Okruh otázek je tvořen tématy probranými během semestru. Do výsledku zkoušky se započítává hodnocení zápočtových úloh předvedených u prezentace a to i při opravném termínu.

Syllabus -
Last update: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (14.06.2019)

The method of least squares.

Interpolation, polynomial interpolation.

Curves of computer geometry (parametric curves, Ferguson, Bézier, B-spline, NURBS curves).

Surfaces of computer geometry (parametric surfaces, Bézier, Rational Bézier curves, B-spline and NURBS surfaces).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html