SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Computer geometry I - NMUG301
Title in English: Počítačová geometrie I
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Class: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Incompatibility : NDGE022
Interchangeability : NDGE022
Annotation -
Last update: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (14.06.2019)
Algorithms, analytical expressions of projections, transformations of a plane and a space. The implementation of algorithms.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (28.09.2018)

Podmínky získání zápočtu:

1. Pravidelná a aktivní účast na cvičeních, povoleny jsou maximálně tři absence.

2. Odevzdání zápočtových úloh v předepsaném termínu.

3. Prezentace tří zápočtových úloh. Úlohy budou bodovány, výsledky se započítají do výsledné známky.

Literature -
Last update: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (14.06.2019)
  • G. Farin, J. Hoschek, M. Kim : Handbook of Computer Aided Geometric Design, Elsevier, 2002
  • J. Hoschek, D. Lasser : Fundamentals of Computer Aided Geometric Design, A K Peters, 1993
  • D. Finn: Geometric Modelling: lecture notes, http://www.rose-hulman.edu/~finn/courses/promo.htm
  • C. K. Shene: Introduction to Computing with Geometry Notes, Michigan Technological University,http://www.cs.mtu.edu/~shene/COURSES/cs3621/NOTES/notes.html
  • Žára, J.a kol.: Počítačová grafika - principy a algoritmy, Grada 1993

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (28.09.2018)

Zkouška je ústní. Součástí zkoušky je také řešení jednoduché programátorské úlohy přímo ve výpočetním prostředí MATLAB. Okruh otázek je tvořen tématy probranými během semestru. Do výsledku zkoušky se započítává hodnocení zápočtových úloh předvedených u prezentace a to i při opravném termínu.

Syllabus -
Last update: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (14.06.2019)

Analytical expressions of projection methods - Monge projection, axonometry, linear perspektive, cylindrical and spherical perspective.

Transformations of a plane and space and their analytical expessions.

3D solids modeling, representation of solids, constructive solid geometry, the visibility.

Algorithms for computational geometry – point location, Boolean operations on polygons, convex hull, ...

Algorithms for descriptive geometry

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html