SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Surfaces of constructions - NMUG262
Title in English: Plochy stavební praxe
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2015
Semester: summer
E-Credits: 2
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Class: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > 2. ročník
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Interchangeability : NDGE006
Annotation -
Last update: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (14.09.2013)
Projections of surfaces of engineering and construction practice. It is recommended to study this course parallel with Geometric Surfaces.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. (11.02.2018)

Zápočet

1.Pravidelná účast na cvičeních. Povoleny jsou maximálně 3 absence.

2.Aktivní účast na cvičeních; při procvičování probírané látky student(ka) neváhá používat rýsovací potřeby.

3.Odevzdání domácí práce (model), která bude zadána během semestru.

4.Jeden až dva kontrolní testy zadávané v průběhu semestru.

Literature -
Last update: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (14.09.2013)
  • Pottmann, H., Asperl, A., Hofer, M., Kilian, A. Architectural Geometry. Bentley Instute Press, USA, 2007.
  • Surynková, P.: Plochy stavební praxe, diplomová práce, MFF UK v Praze, 2008.
  • Urban, A. Deskriptivní geometrie II. SNTL, Praha, 1965.
Syllabus -
Last update: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (14.09.2013)

Additional examples of surfaces (projections, use in practice)

  • Ruled surfaces (developable and non-developable).
  • Additional important surfaces of engineering and construction practice.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html