SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Geometric Surfaces - NMUG202
Title in English: Geometrické plochy
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Class: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
M Bc. DGZV > 2. ročník
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Interchangeability : NDGE006
Annotation -
Last update: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (14.09.2013)
Special surfaces of engineering and construction practice, their properties and projections will be addressed in this basic course of descriptive geometry.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. (11.02.2018)

Zápočet

1.Pravidelná účast na cvičeních. Povoleny jsou maximálně 3 absence.

2.Aktivní účast na cvičeních; při procvičování probírané látky student(ka) neváhá používat rýsovací potřeby.

3.Odevzdání dvou domácích prací (2x rys), které budou zadávány během semestru.

4.Jeden až dva kontrolní testy zadávané v průběhu semestru.

Zkouška

Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu uvedenému v SISu.

Zkouška se skládá z písemné a ústní teoretické části. Písemná část - tři příklady (nutné minimum k postupu k ústní zkoušce jsou dva příklady).

Literature -
Last update: T_KDM (29.04.2013)
 • Urban, A. Deskriptivní geometrie II. SNTL, Praha, 1965.
 • Kadeřávek, F., Klíma, J., Kounovský, J. Deskriptivní geometrie II. JČMF, Praha, 1929.
 • Drábek, K., Harant, F., Setzer, O. Deskriptivní geometrie II. SNTL, Praha, 1979.
 • Piska, R., Medek, V. Deskriptivní geometrie II. SNTL, Praha, 1975.
 • Šafařík, J.: Technické osvětlení, studijní materiál FAST VUT v Brně, 2006.
 • Kadeřávek, F.: Plochy stavebně inženýrské praxe, JČMF, Praha, 1950.
 • Surynková, P.: Plochy stavební praxe, diplomová práce, MFF UK v Praze, 2008.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. (11.02.2018)

Zkouška se skládá z písemné a ústní teoretické části. Písemná část - tři příklady (nutné minimum k postupu k ústní zkoušce jsou dva příklady).

Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.

Syllabus -
Last update: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (14.06.2019)
 • Ruled surfaces (developable and non-developable).
 • Helix, helical surfaces (ruled and cyclical).
 • Additional important surfaces.
 • Geometry of shadows in various projections.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html