SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Descriptive geometry III - NMUG201
Title in English: Deskriptivní geometrie III
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2013
Semester: winter
E-Credits: 8
Hours per week, examination: winter s.:4/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jole/deskriptiva/DG3.html
Guarantor: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Class: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
M Bc. DGZV > 2. ročník
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Interchangeability : NDGE005
Annotation -
Last update: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (13.09.2013)
Central projections, linear perspective and its application (constructive photogrammetry, perspective and affine relief). Surfaces of revolution.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. (09.10.2018)

Zápočet

1.Pravidelná účast na cvičeních. Povoleny jsou maximálně 3 absence.

2.Aktivní účast na cvičeních; při procvičování probírané látky student(ka) neváhá používat rýsovací potřeby.

3.Odevzdání třech domácích prací (2x rys, jeden model), které budou zadávány během semestru.

Zkouška

Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu uvedenému v SISu.

Zkouška se skládá z písemné a ústní teoretické části. Písemná část - tři příklady (nutné minimum k postupu k ústní zkoušce jsou dva příklady).

Pro připuštění ke zkoušce je nutno odevzdat alespoň dvě ze tří domnácích prací, třetí je možno odevzdat až po zkoušce.

Literature -
Last update: T_KDM (29.04.2013)
 • Urban, A. Deskriptivní geometrie I., SNTL, Praha, 1965.
 • Urban, A. Deskriptivní geometrie II., SNTL, Praha, 1965.
 • Kadeřávek, F., Klíma, J., Kounovský, J. Deskriptivní geometrie I., JČMF, Praha, 1929.
 • Drábek, K., Harant, F., Setzer, O. Deskriptivní geometrie I., SNTL, Praha, 1978.
 • Kadeřávek, F., Klíma, J., Kounovský, J. Deskriptivní geometrie II., JČMF, Praha, 1929.
 • Filip, J., Veselý, F. Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Přírodovědecké nakladatelství, Praha, 1952.
 • Havlíček, K. Úvod do projektivní geometrie kuželoseček, SNTL, Praha, 1956.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. (09.10.2017)

Zkouška se skládá z písemné a ústní teoretické části. Písemná část - tři příklady (nutné minimum k postupu k ústní zkoušce jsou dva příklady).

Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.

Syllabus -
Last update: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (13.09.2013)
 • Constructions of conic sections using central collineation.
 • Central projection.
 • Linear perspective.
 • Constructive photogrammetry.
 • Perspective and affine relief.
 • Surfaces of revolution of degree 2.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html