SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Computer programming for descriptive geometry II - NMUG104
Title: Programování pro deskriptivní geometrii II
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Ing. Jaroslav Richter
Class: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
M Bc. DGZV > 1. ročník
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Incompatibility : NDGE025, NMTD104, NPRG030, NPRG031
Interchangeability : NMTD104, NPRM045
Is incompatible with: NMTD104
Is interchangeable with: NMTD104, NDGE025
Annotation -
Last update: T_KDM (20.04.2012)
The course is a continuation of Computer programming for descriptive geometry I. The aim is to improve programming abilities, to learn various standard algorithms, data structures and the creation of larger projects.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Ing. Jaroslav Richter (12.06.2019)

Zápočet získá student za vypracování zápočtového programu a jeho odevzdání do termínu stanoveného cvičícím.

Literature -
Last update: T_KDM (27.04.2012)
 • Töpfer, P. Algoritmy a programovací techniky, Prometheus, Praha 1995.
 • Wróblewski, P. Algoritmy - Datové struktury a programovací techniky, Computer Press, Praha, 2004.
 • Wirth N. Algorithms and Data Structures, Prentice Hall, 1985.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Ing. Jaroslav Richter (12.06.2019)

Zkouška má písemkou a ústní část. Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu.

Písemná část vyžaduje vyřešení několika zadaných úloh vycházejících ze sylabu předmětu. Součástí zkoušky jsou úlohy vyžadující návrh a popis algoritmu i úlohy teoretické.

Ústní část sestává z diskuze nad písemnou částí a případně z odpovědí na doplňkové otázky vycházející ze sylabu.

Syllabus -
Last update: T_KDM (20.04.2012)
 • Time and memory complexity
 • Queue and stack
 • Basic methods of internal sorting
 • Recursion
 • Dynamically allocated variables
 • Working with linked lists
 • Evaluation of arithmetic expressions
 • Basic algorithms for computer graphics
 • Using libraries
 • Principles of creating larger projects
 • Object programming

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html