SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Computer programming for descriptive geometry I - NMUG103
Title: Programování pro deskriptivní geometrii I
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Ing. Jaroslav Richter
Class: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
M Bc. DGZV > 1. ročník
Classification: Mathematics > Mathematics, Algebra, Differential Equations, Potential Theory, Didactics of Mathematics, Discrete Mathematics, Math. Econ. and Econometrics, External Subjects, Financial and Insurance Math., Functional Analysis, Geometry, General Subjects, , Real and Complex Analysis, Mathematics General, Mathematical Modeling in Physics, Numerical Analysis, Optimization, Probability and Statistics, Topology and Category
Incompatibility : NDGE024, NMTD103, NMUM163, NPRG030, NPRG031
Interchangeability : NMTD103, NPRM044
Is incompatible with: NMUM163, NMTD103, NMUE022
Is interchangeable with: NMTD103, NDGE024
Annotation -
Last update: T_KDM (20.04.2012)
The aim of this course is to provide a brief introduction to the principles of computers, to practice algorithmic thinking, learn simple algorithms and basic principles of procedural programming.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Ing. Jaroslav Richter (05.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je zisk alespoň 70 ze 110 bodů a splnění ověřovací části zápočtového testu.

 • Max. 10 bodů je možné získat za docházku.
 • Max. 90 bodů je možné získat za domácí úkoly.
 • Zápočtový test má dvě části
 • > Ověřovací - cílem je ověřit vaše porozumění odevzdaným domácím úkolům, za tuto část nejsou body a jejím jediným cílem je prověřit, že rozumíte úkolům, které jste odevzdali.
 • > Testová část - v této části budete řešit teoretické otázky z oblasti algoritmů. Za tuto část můžete získat max. 10 bodů.

Vzhledem k tomu, že většinu potřebných bodů musíte získat za plnění domácích úkolů, které mají pevné termíny odevzdání, není možné získat zápočet dodatečně po uplynutí lhůt pro odevzdání domácích úkoú. Pro jednotlivé úkoly jsou tyto lhůty stanoveny v průběhu semestru.

Literature -
Last update: T_KDM (27.04.2012)
 • Töpfer, P. Algoritmy a programovací techniky, Prometheus, Praha 1995.
 • Wróblewski, P. Algoritmy - Datové struktury a programovací techniky, Computer Press, Praha, 2004.
 • Wirth N. Algorithms and Data Structures, Prentice Hall, 1985.

Syllabus -
Last update: T_KDM (20.04.2012)
 • Brief history of computers
 • Fundamental hardware and its functionality
 • Operating systems
 • Programming languages
 • Using IDE
 • Basic commands
 • Variables and constants
 • Basic data structures
 • Input and output
 • Procedures and functions
 • Algorithms and their efficiency
 • Elementary algorithms - divisibility, Euclid's algorithm, sieve of Eratosthenes, Horner's scheme, long numbers, searching in arrays, etc.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html