SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mathematics Teaching Practice III - NMTM511
Title: Pedagogická praxe z matematiky III
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [TS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Incompatibility : NMUM511
Interchangeability : NMUM511
Is incompatible with: NMUM511
Is interchangeable with: NMUM511
Annotation - Czech
Třetí pedagogická praxe je zaměřena na náslechy a především samostatné výstupy na střední škole pod vedením zkušeného fakultního učitele. Pedagogická praxe je zajišťována zejména prostřednictvím fakultních škol, jejich seznam viz https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/fakultni-skoly/seznam-fakultnich-skol.
Last update: Staněk Jakub, RNDr., Ph.D. (25.04.2023)
Literature - Czech

Současné kurikulární dokumenty a školská legislativa.

Současné učebnice matematiky pro SŠ.

Současná pedagogicko-psychologická literatura.

Last update: Staněk Jakub, RNDr., Ph.D. (15.01.2019)
Syllabus - Czech

Náslechy v hodinách fakultního učitele a dalších studentů, kteří zároveň konají praxi, seznámení se s chodem školy a s tím souvisejícími dokumenty. Minimálně 12 samostatných výstupů před třídou, které jsou následně rozebrány s fakultním učitelem. Zapojení se do dalších činností souvisejících s prací učitele (příprava a oprava písemných prací, pomoc s organizací žákovských soutěží, asistence při výuce v počítačové učebně apod.). Praxe je zakončena závěrečným reflektivním seminářem, který vede garant předmětu.

Last update: Staněk Jakub, RNDr., Ph.D. (15.01.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html