SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Financial mathematics - NMTM207
Title: Finanční matematika
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
Incompatibility : NMUM232
Interchangeability : NMUM232
Is incompatible with: NMUM232
Is interchangeable with: NMUM232
Annotation -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (19.05.2024)
High school tasks of financial mathematics.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (22.09.2023)

Podmínky získání zápočtu: úspěšné napsání zápočtového testu na hodině během semestru (řešení úloh z oblastí uvedených v sylabu) a zpracování zápočtové úlohy v Excelu ve volném čase (problematika spoření a splácení úvěru). Termín testu bude zveřejněn na výuce a na webové stránce vyučující, neúspěšný test lze opakovat v náhradním termínu pouze jednou. Zápočtová úloha bude zadána během semestru a kontrolována i během zkouškového období.

Literature -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (04.10.2023)

Only in czech

Kolektiv autorů: Matematika. Aktivně, aktuálně a s aplikacemi (kapitola 2). Výukový a metodický text z projektu OPPA. Praha: P3K, 2012.

Odvárko, O., Robová, J.: Matematika a budování finanční gramotnosti. Výukový a metodický text z projektu OPPA. Praha: P3K, 2012.

Odvárko, O.: Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. Prometheus, Praha 2005.

Radová, J., Dvořák, P., Málek, J.: Finanční matematika pro každého. 8. rozšířené vydání. Grada, Praha 2013.

Učebnice matematiky pro střední školy.

Syllabus -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (22.09.2023)

· Basic concepts of finance and financial mathematics

· Simple and compound interest

· Savings and loans

· Valuation of investment projects

. Financial functions in Excel

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html