SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of Descriptive Geometry II - NMTD406
Title: Didaktika deskriptivní geometrie II
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (17.01.2019)
Didaktické problémy výuky stereometrie, deskriptivní geometrie a technického kreslení. Aplikace deskriptivní geometrie v technické praxi, mezipředmětové vztahy.
Course completion requirements -
Last update: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (10.10.2023)

The course ends with a credit and an exam. Student has to obtain a credit before he/she is admitted to the exam. Credit will be awarded for the

1) presentation of assignments and submission of written materials for assignments within the set deadlines,

2) demonstration of sample teaching using digital technologies.

Due to the epidemiological situation, the presentation of tasks can take place in a distance form. The nature of the credit does not allow its repetition.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (17.01.2019)

Školské dokumenty a současné kurikulární dokumenty pro ZŠ a gymnázium.

Skalková J.: Obecná didaktika. Grada, Praha, 2007.

Průcha J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha, 2005.

Molnár J.: Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii. VUP Olomouc, 2009.

Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy. Prometheus, Praha, 2010.

Korch J., Mészárosová K., Musálková B.: Deskriptivní geometrie. Sobotáles, Praha, 1998.

Musálková B.: Deskriptivní geometri II. Sobotáles, Praha, 2000.

Další učebnice deskriptivní geometrie, časopisy pro učitele

Requirements to the exam -
Last update: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (13.03.2023)

The exam will take place orally (in the case of a distance form as a video call) and its content corresponds to the subject matter covered. The exam can be held in one regular and two corrective terms.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (17.01.2019)

Kurikulum deskriptivní geometrie na různých typech středních škol. Provázanost učiva. Různé metody řešení úloh školské deskriptivní geometrie. Mezipředmětové vztahy - zejména s matematikou a výtvarnou výchovou. Metody výuky, modelování prostoru, zapojení počítačových technologií. Aplikace deskriptivní geometrie v praxi. Simulace různých didaktických situací a jejich řešení.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html