SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of descriptive geometry - NMTD305
Title: Dějiny deskriptivní geometrie
Guaranteed by: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Incompatibility : NMUG305
Interchangeability : NMUG305
Is incompatible with: NMUG305
Is interchangeable with: NMUG305
Annotation -
Last update: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (14.06.2019)
Development of space projection, development of descriptive geometry, important personalities of descriptive geometry, descriptive geometry in Czech education.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (29.09.2021)

Předmět je zakončen písemným testem, který může být v případě potřeby doplněn ústní zkouškou. Test sestává ze tří otázek, k úspěšnému splnění je třeba zodpovědět každou otázku alespoň dobře. Na napsání testu má student tři pokusy. Přítomnost na přednáškách není vyžadována. Přednášky se budou konat střídavě prezenční a distanční formou, termíny a podrobnosti distanční výuky budou domluveny se studenty na první přednášce.

Literature -
Last update: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (14.06.2019)

Moravcová V.: Výuka deskriptivní geometrie v našich zemích. Disertační práce, MFF UK, Praha, 2015.

Bečvářová M.: Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918. Matfyzpress, Praha, 2008.

Folta J.: Česká geometrická škola. ČSAV, Praha, 1982.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (29.09.2021)

Zkouška probíhá písemně v jednom řádném a dvou opravných termínech. Otázky v testu odpovídají učivu odpřednášenému v daném semestru. Důraz je kladen na celkový přehled s pochopení souvislostí, nikoliv na detailní informace jako přesné názvy historických děl či letopočty.

Syllabus -
Last update: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (14.06.2019)

The beginnings of geometry and (especially orthographic) projection, linear perspective during the Renaissance, origin and development of orthogonal axonometry. The birth of descriptive geometry as an independent discipline; Gaspard Monge, his predecessors and contemporaries. The development of descriptive geometry in the 19th century in Europe; Czech school of geometry. Descriptive geometry teaching in our lands. Important persons of the Czech descriptive geometry and their work. Skuhersky's method, isophotes, Sobotka's constructions. History of 'maturita' exams in descriptive geometry, preparing and examination of descriptive geometry pre-service teachers.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html