SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Time Series - NMST414
Title: Časové řady
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022 to 2022
Semester: summer
E-Credits: 8
Hours per week, examination: summer s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Class: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Probability and Statistics
Co-requisite : NMSA409
Incompatibility : NMFP404, NMST537
Interchangeability : NMST537
Is incompatible with: NMST537, NMFP404
Is pre-requisite for: NMEK521
Is interchangeable with: NMST537
Annotation -
Last update: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)
Basic methods of time series analysis and their applications, time series decomposition and adaptive techniques, Box-Jenkins methodology including ARIMA and seasonal models, financial time series (models of volatility and nonlinear in mean), multivariate time series (vector autoregression, Kalman filter). Most of the methods are applied in a facultative seminar. Requirements: Basic knowledge of statistics.
Aim of the course -
Last update: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

The students should master the most important methods of practical time series analysis so that they are capable to apply them in practice.

Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Radek Hendrych, Ph.D. (12.02.2023)

Zápočet:

1. Vypracování a akceptace 4 domácích úloh v souladu s publikovaným zadáním, resp. publikovanými požadavky (požadavky viz webová stránka cvičícího).

2. Vypracování a akceptace 4 recenzí domácích úloh kolegů v souladu s publikovanými požadavky (požadavky viz webová stránka cvičícího).

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.09.2023)

Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL/ALFA, Praha 1986

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání)

Cipra, T.: Time Series in Economics and Finance. Springer, Cham 2020

Teaching methods -
Last update: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

Lecture+exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Syllabus -
Last update: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

I. Classification of random processes.

II. Decomposition methods: 1. Trend. 2. Seasonality and periodicity. 3. Tests of randomness.

III. Box-Jenkins methodology 1. ARMA models ARMA 2. Identification, estimation, verification and prediction. 3. ARIMA and seasonal models.

IV. Financial time series: 1. Models of volatility (GARCH). 2. Models nonlinear in mean.

V. Multivariate time series (vector autoregression, Kalman filter).

Entry requirements -
Last update: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

Basic knowledge of mathematical statistics, theory of probability and random processes. Ability to solve numerically practical projects in a chosen software system.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html