Stochastic Processes 1 - NMSA334
Title in English: Náhodné procesy 1
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 8
Hours per week, examination: summer s.:4/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinně volitelné
M Bc. OM > Zaměření STOCH
Classification: Mathematics > Probability and Statistics
Co-requisite : NMSA333
In complex pre-requisite: NMSA349
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: G_M (16.05.2012)
Markov chains with discrete and continuous time. Recommended for bachelor's program in General Mathematics, specialization Stochastics.
Aim of the course -
Last update: G_M (27.04.2012)

The aim of the subject is to provide an overview of Markov processes with discrete states and their applications to real dynamic events modelling.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (11.10.2017)

K zakončení předmětu je nutno získat zápočet ze cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Zápočet ze cvičení je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce.

Podmínky pro získání zápočtu ze cvičení jsou:

  • Aktivní účast na alespoň 70% cvičeních.
  • Úspěšné složení dvou písemných testů (jedna možnost opravy).

Skládání zápočtu nelze opakovat.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (04.09.2012)

Prášková, Z., Lachout, P.: Základy náhodných procesů I, matfyzpress, Praha 2012

Prášková, Z., Lachout, P.: Základy náhodných procesů. Karolinum, Praha 2005.

Teaching methods -
Last update: T_KPMS (16.05.2012)

Lecture+exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (11.10.2017)

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část předchází části ústní, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné a ústní části.

Po nesložení zkoušky je při příštím termínu nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní.

U zkoušky je zkoušena látka v rozsahu odpředneseném na přednášce.

Zápočet je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce.

Podmínky pro získání zápočtu ze cvičení jsou:

  • Aktivní účast na alespoň 70% cvičeních.
  • Úspěšné složení dvou písemných testů (jedna možnost opravy).

Skládání zápočtu nelze opakovat.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (04.09.2012)

Basic properties of stochastic processes.

Discrete time Markov chains. Markov chains with rewards.

Continuous time Markov chains. Poisson process, Birth and Death processes,

Markov queuing models.